Wat we doen

De stichting Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van het vakgebied Disability Studies.

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam is een Leerstoel Disability Studies ingesteld van waaruit gewerkt wordt aan 'disability als maatschappelijk verschijnsel'. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de leerstoel om het vakgebied Disability Studies in Nederland te initiëren en samenwerking te creëren in onderwijs en onderzoek tussen onderzoeksgroepen bij het VUmc en diverse VU faculteiten.

Naast onderzoek en onderwijs stimuleert DSiN de totstandkoming van een inclusieve stad of gemeente. Om dit te realiseren worden diverse projecten uitgevoerd.

Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in (wetenschappelijke) artikelen en gepresenteerd op congressen en symposia, waar behalve medewerkers van DSiN of de Leerstoel ook anderen hun werk kunnen presenteren aan een groter publiek. Binnen de diverse onderwijs-, onderzoeks- en projectactiviteiten worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, variërend van een lunchcollege tot een researchseminar of een buurtbijeenkomst. Een actueel overzicht hiervan is te vinden in de agenda. 

Meer informatie over de diverse activiteiten van DSiN is te vinden onder de respektievelijke submenu's: