Tweede Buurtbijeenkomst Buitengewone Stripheldenbuurt

Op maandagavond 23 september werd de tweede buurtbijeenkomst van de Inclusieve stad goed bezocht. De avond begon met een wandeling rondom de Cartoon in de Striphelden buurt.

Er werd gekeken naar de verschillende woonvormen in de wijk en naar de toegankelijkheid. Na de wandeling werd er gepraat over de positieve punten en aandachtspunten op het gebied van inclusie.

Ook is er die avond een buurtbewonersgroep samengesteld die de komende tijd bij elkaar komt om over de inclusieve stad/wijk te praten. De avond eindigde met een mooie theatervoorstelling van Alex en Sjoerd, twee acteurs van Art Loca.  

Op de avond van 23 september werden de mooie voorbeelden en de aandachtspunten bekend gemaakt en bespraken we hoe de buurt daar mee om kan gaan en wie verantwoordelijkheid op zich neemt voor een oplossing. Tevens werd de Daden en Wensenlijsten besproken die bewoners op 17 juni j.l. indienden. Ook werd er een buurtcommissie ingesteld. Deze commissie ziet toe op initiatieven, resultaten en verbeteringen in de buurt.

Verbindende factor van de avond was ontmoeting en informatie-uitwisseling tussen organisaties en bewoners uit de wijk over lopende activiteiten en initiatieven.

De bijeenkomst is onderdeel van het project “De inclusieve stad Almere” die als doel heeft de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking te verbeteren.