SIHO Nieuwsbrief - aandacht voor inclusief onderwijs

In de nieuwsbrief maart 2014 van SIHO (steunpunt inclusief hoger onderwijs) geeft Jacqueline Kool, kennismanager van DSIN, haar visie op inclusief onderwijs.  Ze zoomt in op het hoger onderwijs in Nederland en blikt hierbij terug naar haar eigen ervaringen als student.

Voor Jacqueline is inclusief onderwijs iets wat mensen samen realiseren. Ze verwoordt haar visie op inclusief onderwijs als volgt:

“In het hoger onderwijs zou er niet zoiets als een normale en een afwijkende student moeten zijn, maar het zou gewoon moeten zijn dat we verschillen. Dat het onderwijs daarop is ingericht, zowel fysiek als qua studeerbaarheid, in plaats van standaardisatie en het compenseren van wie daarin uitvalt.”