Promotie Minne Bakker

Minne Bakker, onderzoeker bij de leerstoel DS op het gebied van DS en arbeid, is op 6 juli 2016 gepromoveerd op onderzoek naar de ziekte- en zorgervaringen van mensen met een spierziekte. De titel van haar proefschrift luidt: "Moving together towards participation: insights into illness and care experiences of people with neuromuscular diseases". 

"Aandacht voor hoe patienten het zorgproces ervaren draagt bij aan meer patientgerichte zorg", zei Minne tijdens haar verdediging.

Klik hier voor de foto's