Promotie Janny Beernink op 3 juli 2015

Op vrijdag 3 juli a.s. promoveert Janny Beernink op het onderwerp "Floreren.Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen". De openbare verdediging van haar proefschrift vindt plaats om 9.45 uur, in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uitgebreide informatie is te vinden in de agenda.