Projecten

Archiefpagina

Dit is een archiefpagina. De pagina wordt niet meer actueel gehouden.

Een actueel overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken/projecten is te vinden in de onderzoeksdatabase.

Overzicht projecten (archief)

Embodied and Object-Based Learning in Medical and Health Humanities

Realisatie Inclusie Agenda Almere

Almere
Geldermalsen
Nijkerk

Boven Tafel
Meer dan Handig

Werkpakket A: Visie, missie en plan voor ontwikkeling, uitvoering en implementatie, (tussen)evaluaties en monitoring NPG​
Werkpakket B: Kweekvijver
Werkpakket C: Onderzoeksmethoden
Samen werken, samen leren

SARI (Stigma Assessment and Reduction of Impact)
BRIDGES (Building Responses in Diverse Global Enabling Settings) (onderzoek)

De inclusieve stad of gemeente

Een inclusieve stad of gemeente is een stad(sdeel) of gemeente, waarin mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk, zintuiglijk of psychisch), net als andere mensen, vanzelfsprekend deel uit maken van de samenleving. Een inclusieve stad of gemeente gaat uit van diversiteit, eigen regie/zeggenschap voor iedereen en goede ondersteuning voor wie dat nodig heeft. De inclusieve stad of gemeente draagt daarmee bij aan de kwaliteit van bestaan van alle bewoners.

Een promotiefilm over de inclusieve gemeente en stad is te vinden op het YouTube-kanaal van DSiN.

Lees meer.

Diverse projecten van DSiN vinden plaats in het kader van de inclusieve stad of gemeente. Hierbij worden praktijk en wetenschap aan elkaar verbonden. De kenmerken van Disability Studies zijn uiteraard terug te vinden in deze projecten:

  • Disability wordt in de context beschouwd, waarbij een beperking wordt begrepen als een interactie tussen de persoon en zijn omgeving;
  • Interdisciplinaire aanpak, gericht op het bevorderen van mogelijkheden en het voorkomen van onmogelijkheden;
  • Cross-disability perspectief, waarbij het accent niet op een specifieke beperking ligt, maar op principes die voor iedereen van belang zijn;
  • Actieve participatie van mensen met beperkingen wordt bevorderd en leiderschapsposities worden nagestreefd.

De inclusieve stad Almere

Disability Studies in Nederland (DSiN) is in 2013 begonnen met een pilot in Almere, waarbij in eerste instantie is gestart met het bouwen van een inclusieve buurt. Hiervoor is een proefproject gestart in de Stripheldenbuurt. Na het proefproject in de Stripheldenbuurt is eind april 2014 gestart met de verdere uitrol van ´de Inclusieve Stad´ in Almere.

Lees meer over de inclusieve stad Almere.

In de gemeente Almere wordt in dew periode 2018-2021 gewerkt aan de implementatie en uitvoering van speerpunten van de Lokale Agenda 22 voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Meer informatie bij het project Realisatie Inclusie Agenda Almere.

De inclusieve gemeente Geldermalsen

In 2014 is gestart met het project Inclusieve gemeente Geldermalsen. Ook daar wordt in samenwerking met bewoners met en zonder beperking, met studenten en de gemeente de leefomgeving voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Lees meer over de inclusieve gemeente Geldermalsen. 

Inclusief Werk in Nijkerk

Disability Studies in Nederland (DSiN) timmert sinds 2009 aan de weg om participatie van mensen met een beperking te bevorderen en Nederland en gemeenten 'inclusief' te maken. Daarom startten we in 2015 het project Inclusief Werk in Nijkerk. Dit in navolging van Inclusieve Stad Almere (2012) en Inclusieve gemeente Geldermalsen (2014). 

Lees meer over inclusief werk in Nijkerk.

Projecten vanuit het Nationaal Programma Gehandicapten 'Gewoon Bijzonder'

Vanuit het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ vinden diverse projecten plaats naar hoe je mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of Niet-Aangeboren-Hersenletsel kunt betrekken bij onderzoek en projecten, om te beginnen binnen andere projecten van ditzelfde Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’. 

  • In werkpakket A is gekeken naar hoe mensen met en zonder beperking met elkaar kunnen samen werken. 
  • Werkpakket B gaat over het trainen van mensen om samen onderzoek te doen. 
  • Werkpakket C gaat over hoe mensen met een verstandelijke beperking het beste mee kunnen doen aan onderzoek.
  • Vanuit het project 'Samen werken, samen leren' wordt o.a. onderzocht wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen de gehonoreerde projecten oplevert voor zowel het project als voor de projectleden met en zonder beperking.