Werkpakket B: Kweekvijver

Home

Samenvatting

Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ (afgekort NPG) is een programma dat kennis ontwikkelt, verspreidt en toepast over mensen met een beperking (verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel). Om zorg en ondersteuning te verbeteren. Om de zelfstandigheid en zeggenschap van mensen met een (verstandelijke) beperking te vergroten. Zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Het NPG wil dat mensen met een beperking meedoen aan de onderzoeksprojecten. Dat mensen met en zonder beperking in een team met elkaar samenwerken.

Wat moeten mensen met en mensen zonder beperking kunnen om goed met elkaar samen te werken? Dat hebben de LFB en Tilburg University - Tranzo samen onderzocht. Zij ontwikkelen een training voor mensen met en zonder beperking om met elkaar te leren samenwerken in het NPG. Deze training heet ‘kweekvijver ervaringsdeskundigen’. 

Een kweekvijver  is een vijver waarin je vis kweekt (laat groeien). Je kunt dit woord ook gebruiken om er mee te zeggen dat het een plek is waar mensen kunnen groeien door te leren.

 

Projecten

Project(en)

Dit werkpakket hoort bij een groter onderzoek naar hoe je mensen met een beperking kunt betrekken bij projecten van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’. 

  • In werkpakket A is gekeken naar hoe mensen met en zonder beperking met elkaar kunnen samen werken. 
  • Werkpakket B gaat over het trainen van mensen om samen onderzoek te doen. 
  • Werkpakket C gaat over hoe mensen met een verstandelijke beperking het beste mee kunnen doen aan onderzoek.
Partners

Betrokkenen

Projectleider: prof. dr. Petri Embregts

Projectmedewerkers: dr. Elsbeth Taminiau, Luciënne Heerkens, Henriette Sandvoort, Ellis Jongerius, Hettie Dersjant, Ineke Wolters

Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo, Tilburg University

Vereniging LFB

Financiële partners

Dit project is gefinancierd door vanuit het ZonMW-programma 'Gewoon Bijzonder' (Nationaal Programma Gehandicapten).

 

Onderzoek
Nieuws
Downloads Contact

Contact

Projectleider en penvoerder: Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Tilburg University

Links