Prof. dr Geert van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de VU

Per 1 december 2013 wordt Prof. dr. Geert van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies. Hij zal deze functie uitvoeren binnen het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit.

Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en de Vrije Universiteit werken met de instelling van deze leerstoel samen aan het thema ‘disability’ als maatschappelijk verschijnsel, waarin onderwerpen als participatie, ervaringsdeskundigheid en kwaliteit van bestaan centraal zullen staan. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de leerstoel om het vakgebied Disability Studies in Nederland te initiëren en samenwerking te creëren in onderwijs en onderzoek tussen onderzoeksgroepen bij het VUmc en diverse VU faculteiten. De bijzondere Leerstoel is mede tot stand gekomen in partnerschap met het RevalidatieFonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, NSGK,  MEE Nederland en Stichting SPZ.

Prof. dr. Geert van Hove is sinds 1993 verbonden aan de Universiteit van Gent als hoogleraar Disability Studies en Inclusief Onderwijs, vakgroep Orthopedagogiek. In de jaren tachtig richtte hij , als één van de eerste onderzoekers in België, diverse projecten op voor mensen met een verstandelijke beperking. Als hoogleraar aan de Universiteit van Gent is Van Hove nauw betrokken bij families met kinderen met een beperking die kiezen voor inclusief onderwijs en zet hij zich in voor de internationale empowerment beweging “Our New Future”. Samen met een groep collega wetenschappers onderzoekt Van Hove de balans tussen praktijk en wetenschap binnen het vakgebied Disability Studies. Van Hove zal zijn nieuwe functie aan de VU combineren met het hoogleraarschap aan de Universiteit van Gent.