Presentatie bundel "Delen in dementie"

Negatieve en gangbare beelden van dementie ter discussie gesteld.

Onderzoekers  Dr. Ruud Hendriks, Annette Hendrikx MA, Dr. Ike Kamphof en Dr. Aagje Swinnen van FASOS presenteren het boek “Delen in dementie”. De bundel is een van de resultaten van het tweejarige onderzoeksproject “Beyond Autonomy and Language: Towards a Disability Studies Perspective on Dementia”, gefinancierd door het programma Disability Studies in Nederland van NWO ZonMW.

Het boek richt zich op een breed publiek en bestaat uit korte essays en columns die op een toegankelijke manier aansporen tot nadenken over dementie en tegelijk resultaten van het onderzoeksproject tonen. Het is in het bijzonder interessant voor mantelzorgers of anderen die als familielid of professionele zorgverlener in contact komen met dementie.

Om de resultaten en inzichten met zo veel mogelijk mensen te delen, is de bundel gratis te downloaden als bijlage bij deze pagina. Hij is ook te vinden in het onderdeel Publicaties op deze website. 

De onderzoekers zetten zich, aldus Jacqueline Kool en Alice Schippers van het NWO-programma Disability Studies in Nederland in het voorwoord van de bundel, gedreven in om “om muren te slechten tussen werelden. Tussen de verbale en de non-verbale wereld, de cognitieve en de intuïtieve wereld, de positivistische en constructivistische wereld, tussen de wereld van de wetenschap en die van de kunst.” Het gaat ze er om “de dominante beeldvorming over mensen met beperkingen te beïnvloeden door vernieuwde beelden en opvattingen”.

Dat is belangrijk omdat “beelden over leven met beperkingen een obstakel vormen of juist een krachtig instrument voor mensen met beperkingen om vanzelfsprekend deel uit te kunnen maken van de samenleving. Zo wijzen de auteurs in dit boekje op de negatieve, gangbare beelden bij dementie – zoals “levende dode” of “kind” – die mensen met dementie ver van ons af duwen. Dus zoekt deze bundel op heel eigen wijze juist naar dementievriendelijke beelden. Voor Disability Studies is dit een belangrijke zoektocht. Mensen zijn altijd meer dan hun ‘beperking’ en het verhaal van mensen zelf – verwoord of verbeeld – doet er toe. Ieder mens wil bij anderen (blijven) horen en werelden delen. Om hiervoor gevoeliger te worden, is het nodig om op andere wijze kennis te ontwikkelen, voorbij traditionele disciplines, denkwijzen en dichotomieën.”

“De onderzoekers en auteurs van dit prachtige boekje laten ons en vele anderen zien dat kunst tot de verbeelding spreekt, juist als woorden ontbreken. Zij laten ons zien dat mensen met dementie deel uitmaken van de samenleving en erbij betrokken zijn. […] Wij gunnen iedereen de verbeeldingskracht die uit deze verzameling columns spreekt: een waar collectors-item!”

Meer informatie over het onderzoeksproject "Beyond Autonomy and Language: Towards a Disability Studies Perspective on Dementia" is ook beschikbaar in ons jaarverslag van 2012

 

BijlageGrootte
PDF icon delenindementie_web.pdf1.35 MB