Oproep tot indienen projectideeën ZonMW programma Gewoon Bijzonder

ZonMW roept samenwerkingsverbanden op om in gezamenlijkheid een projectidee in te dienen voor het programma Relevante Netwerken Gewoon Bijzonder.

Het programma Gewoon Bijzonder heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel met een intensieve zorgvraag. Aftrap van dit programma vond plaats tijdens het congres Focus op Kennis en Onderzoek.

Uitgebreide informatie over deze call is te vinden op de website van ZonMW.

Deze subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. De uiterste indiendatum voor projectideeën is 8 oktober 2015.

DSiN en de leerstoel Disability Studies zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van deze call.