Oproep Lees- en studiegroep Mad Studies

Oproep voor deelname aan de lees- en studiegroep Mad Studies.

Activiteiten: Het lezen en bespreken van artikelen en (delen van) boeken op het gebied van Mad Studies. De hoeveelheid tekst is in overleg. (50 tot 150 pagina's) Aantal deelnemers: minimaal 5 maximaal 10. Achtergrond deelnemers: minimaal 50% van de deelnemers heeft ervaring als cliënt in de psychiatrie en is academisch geschoold. De artikelen zijn van academisch niveau. De leesgroep staat ook open voor gemotiveerde mensen zonder academische opleiding. Waar: Waarschijnlijk MoleMann Tielens / De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61 hs, Amsterdam. MoleMann Tielens is een kleinschalig psychiatrisch centrum: behandelplek, huiskamer en werkruimte ineen. Andere locatie kan, in overleg. Wanneer: vanaf februari 2014 tot en met november 2014, 1x per maand, in overleg. Organisator: MA Grietje Keller. Oral historian, 1e graads docent levensbeschouwing. Studeerde in 2007 cum laude af in vrouwenstudies. Contact: grietjekeller@gmail.com, telefoonnummer: 06 28449392

Wat is Mad Studies. Mad Studies is de kennisproductie op wetenschappelijk niveau van de inzichten en ervaringen van de C/S/X movement (consumer/survivor/ex-patient movement). "Mad Studies (...) incorporates all that is critical of psychiatry from a radical socially progressive foundation in which the medical model is dispensed with as biologically reductionist whilst alternative forms of helping people experiencing mental anguish are based on humanitarian, holistic perspectives where people are not reduced to symptoms but understood within the social and economic context of the society in which they live. (...) [W]e are not locating “Mad Studies” as originating solely within the community of people deemed Mad, but also as including allies, social critics, revolutionary theorists, and radical professionals who have sought to distance themselves from the essentializing biological determinism of psychiatry whilst respecting, valuing, and privileging the Mad thoughts of those whom conventional psychiatry would condemn to a jumble of diagnostic prognostications based on subjective opinions masquerading as science.  (Uit: Introducing Mad Studies. In: Mad Matters, A Critical Reader in Canadian Mad Studies, door Robert Menzies, Brenda A. LeFrançois, and Geoffrey Reaume (editors), Canadian Scholar's Press 2013.) Mad Studies maakt onderdeel uit van Disability Studies en put ook uit de kennis van labour studies, women’s studies/gender studies, LGBTQ studies, equity studies, sexuality studies, black studies, disability studies, deaf studies, queer studies, black queer studies, dementia studies, fat studies, religious studies, postcolonial studies, transnational studies, diaspora studies, and communication studies.

Voorlopige opzet bijeenkomsten.

(Deze opzet zal naar aanleiding van de wensen van de groep veranderd worden)

Bijeenkomst 1. Introductie. Verkenning disability studies & mad studies

Begrippen disability & impairment

- Bassman, Ronald (2001). “Whose Reality is it anyway? Consumers/survivors/ex-patients can speak for themselves.” In: Journal of Humanistic Psychology, Vol. 41 No.4, Fall 2001 11-35

- Berger, Ronald J. (2013). “Disability in society.” In: Introducing disability studies. Lynne Riener Publishers. Pagina’s 1 t/m 24.

Bijeenkomst 2. Geschiedenis van gekkenbeweging

- Hoofdstuk uit: Hunsche, Petra (2008). De strijdbare patiënt. Van gekkenbeweging tot cliëntenbewustzijn. Portretten 1970 – 2000. Uitgeverij Het Dolhuys.

- Hoofdstuk uit: Chamberlin, Judi (1978). On Our Own: Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System. Haworth Press

Bijeenkomst 3. Woorden

-Burstow, Bonnie (2013). “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle against Psychiatry.” In: Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies. B. A. LeFrancois, R. Menzies & G. Reaume (ed.). Canadian Scholars' Press Inc.

- Prendergast, C. (2001). “On the Rhetorics of Mental Disability.” In: Wilson, J., (Ed.) Embodied Rhetorics: Disability, Language, and Culture. SIU Press.

- The Transcontinental Disability Choir (2009). “What is Ableist Language and Why Should You Care?” In: Bitch Magazine. http://bitchmagazine.org/post/the-transcontinental-disability-choir-what...

Bijeenkomst 4. Fenomenologie van psychose

- Hoofdstuk ui: Kusters, Wouter (2004). Pure Waanzin. Een zoektocht naar de psychotische ervaring. Nieuwezijds.

- Verdere literatuur nog in te vullen.

Bijeenkomst 5. De ervaring

- Boumans, Jenny (2012). “Het subject als maatstaf? Een essay over valkuilen van het onderzoek naar ervaringskennis.” In: Kijk anders, zie meer. 10 jonge wetenschappers over disability studies. Judith Jansen en Tanny Dobbelaar (red.), ZonMW.

- Scott, Joan W. (1992). “Experience”. In: Feminists theorize the political. Judith Butler/Joan Scott.

Bijeenkomst 6. Het zelf

- Rose, Nikolas (1996). Inventing Our Selves: Psychology, Power and Personhood. Cambridge University Press.

- Corin, Ellen. (2007). “The “Other” of Culture in Psychosis: The Ex-Centricity of the Subject,” In: Subjectivity: Ethnographic Investigations, University of California Press, Biehl, Good &; Kleinman (eds) pp. 273-314

Bijeenkomst 7. Religie & spiritualiteit.

- Aantal pagina’s uit: Hanegraaff, Wouter (2013). Western Esoterism. A guide for the perplexed. Bloomsbury Academic.

- Luhrmann, Tanya (2011). “Hallucinations and Sensory Overrides.” In:  Annual Reviews Anthropologgy, nummer 40:71-85.

- Kusters, Wouter (verwacht voorjaar 2014). Filosofie van de waanzin. Lemniscaat.

Bijeenkomst 8. DSM & categorisering

- Tellegen, Egbert (2012). “Vijftig jaar na een psychose”. In: Tegen de tijdgeest. Terugzien op een psychose. H. Mous, D. Muntjewerf, E. Tellegen. Candide.

- Hoofdstuk uit: Dehue, Trudy (2008). De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen. Atlas-Contact.

Bijeenkomst 9. De gek als ander.

- Stuk uit: Foucault, Michel (1961; 2013). Geschiedenis van de waanzin. Boom.

Bijeenkomst 10.

- Nog in te vullen.

Thema’s die o.a. aan de orde komen:

Gelijk & verschil, disability & impairment, stigma, lijden, de reguliere GGZ veranderen of de reguliere GGZ totaal verwerpen, kritiek op dsm.