Onderzoek rechten van mensen met een beperking (UNCRPD) in Nederland en Zuid-Korea

Yunho Bae voert een vergelijkend onderzoek uit naar (de implementatie van) wet- en regelgeving m.b.t. de rechten van mensen met een beperking in Nederland en Zuid-Korea, zoals onder meer vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - UNCRPD). Dit onderzoek is gestart in november 2014 en loopt tot april 2016.