Onderzoek in omgekeerde-integratiesettingen

Op 25 juni 2016 werd de bijeenkomst van het Onderzoekersplatform Disability Studies, inclusie en belonging verzorgd door Gustaaf Bos en Janny Beernink. 

Gustaaf besprak hoofdstuk 2 uit zijn proefschrift, met als titel: "Onderzoek in omgekeerde integratiesettingen: een methodologisch reisverslag". In een reflectie op dit hoofdstuk en in de bijbehorende discussie werd stilgestaan bij de omgang met 'ongemakkelijke verschillen', met 'stekeligheid' in het contact en hoe daar ruimte voor kan ontstaan.

Literatuur

Bos, Gustaaf (2016). Onderzoek in omgekeerde integratiesettingen: een methodologisch reisverslag. In: Bos, Gustaaf (2016). Antwoorden op andersheid. Over ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen. Proefschrift. Nieuwegein: EPC, p. 35-69.

Beernink, Janny (2015). Floreren. Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Proefschrift. Vrije Universiteit, Amsterdam.

BijlageGrootte
PDF icon gustaaf_bos_boek_hst_2.pdf189.21 KB