Onderzoek

Het vakgebied Disability Studies wordt vormgegeven binnen de onderzoekslijn 'Participatie en Diversiteit' van de afdeling Metamedica, Amsterdam UMC, locatie VUmc.

De afdeling Metamedica heeft twee onderzoekslijnen, te weten Ethiek & Reflectie en Participatie & Diversiteit.

De onderzoekslijn Participatie & Diversiteit beoogt de positie van patiënten/cliënten en minderheden in de gezondheidszorg te versterken, zodat de zorg meer wordt afgestemd op hun behoeften, kwetsbaarheden en mogelijkheden. De onderzoekslijn omvat onderzoek naar de perspectieven en participatie van cliënten in de gemeenschap, zorg, beleid en wetenschappelijk onderzoek.

Binnen Metamedica houdt de leerstoel DS zich onder meer bezig met onderzoek naar de kwaliteit van leven in gezinnen met kinderen met een beperking, naar de geschiktheid van werkomgevingen en naar culturele en internationale verschillen. Deze onderzoekslijnen wil de leerstoel de komende jaren steeds steviger aanzetten, in nauwe samenwerking met de stichting Disability Studies in Nederland.