Nieuwe versie Ebb voor Werksaam Westfriesland beschikbaar

De nieuwe versie van Ebb voor WerkSaam Westfriesland is in de AppStore en op Google Play beschikbaar. De app is ontwikkeld door Sofie Sergeant (Disability Studies in Nederland) en René Krewinkel in co-creatie met werknemers en begeleiders van Werkbedrijf WerkSaam West-Friesland, met steun van UWV. De makers doen een oproep om Ebb te testen en feedback te mailen naar Sasa.vanKesteren@Werksaamwf.nl

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) riep in 2018 werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners op om een voorstel in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV. De CTI wil met de pilots laten zien wat het betekent om technologie op de werkvloer in te zetten. 

Eén van de winnaars is leerwerkbedrijf Werksaam. Zij heeft i.s.m. DSiN een voorstel ingediend om de bestaande Ebb van DSiN als pilot te testen en toe te passen binnen hun leerwerkbedrijf. In deze pilot wordt de app Ebb toegepast door medewerkers van het Leerwerkbedrijf Werksaam die werken bij Verpakken, Catering, Schoonmaak, Post/Repro, Naaiatelier en de Buitenruimteservice.

Ebb is ontwikkeld voor mensen die baat hebben bij ondersteuning van de dialoog met beeldmateriaal, om aan de hand van beelden het makkelijker te maken om met andere mensen over wat voor hen belangrijk is te praten.De app is een idee van Sofie Sergeant, onderwijscoördinator Disability Studies en is ontstaan uit een samenwerking van Disability Studies in Nederland en _studio_krijst van René Krewinkel. 

Dit nieuwsbericht staat ook op de website van Ebb.