Nieuwe reeks DS bij de Lunch-lezingen in 2016

De leerstoel Disability Studies, onderdeel van de afdeling Metamedica van het VUmc, organiseert in 2016 vijf DS bij de lunch lezingen op de VU in Amsterdam. De data zijn 10 maart, 26 mei, 16 juni, 29 september en 17 november 2016.

Voor elke lezing worden gastsprekers uitgenodigd die betrokken zijn bij onderwijs- en onderzoeksprojecten van de leerstoel. De lezingen en lunch zijn gratis toegankelijk. Ook is er voldoende gelegenheid om tijdens deze bijeenkomsten te netwerken.

De Disability Studies bij de lunch lezingen zijn gebaseerd op de Amerikaanse “Brown Bag meetings” waarbij bedrijven en universiteiten tijdens een informele lunch een gastspreker uitnodigen en over een bepaald thema discussiëren. 

Programma 2016

Het programma voor 2016 ziet er als volgt uit:

 • 10 maart 2016 - Onderwijsthema's & Meer dan Handig

  Sofie Sergeant,onderwijscoördinator van de leerstoel disability studies, vertelt over de inhoud en structuur van de onderwijsthema’s. De onderwijsthema’s leveren les- en studiemateriaal op dat via de website van Disability Studies gebruikt kan worden door docenten, studenten en belangstellenden. Een voorbeeld hiervan is het project: Meer dan Handig: een andere kijk op de rol van hulpmiddelen in het leven van gebruikers. Projectvoerders Mieke Cardol en Sander Hilberink (Lectoraat Disability Studies – Diversiteit in Participatie Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam) vertellen in het 2e deel van de bijeenkomst over hoe ze met dit lespakket vanuit een Disability Studies perspectief studenten inzicht  geven in de uiteenlopende rollen die hulpmiddelen in het leven van mensen met een beperking hebben.

 • 26 mei 2016 - Een leven lang leren voor mensen met een verstandelijke beperking

  Bij de Academie voor Kwaliteit van Bestaan van Stichting Arduin worden mensen met een ondersteuningsvraag opgeleid. Gastlezers Gerben Rodts, manager Arduin en Marjan Roling, bedrijfsleider Arduin vertellen over de werk- en leerladder van de Dienstverlenings Unit "werken en leren". Samen met twee studenten Anouk van Weijnsbergen en Ruben Luiten geven ze uitleg over over de werkwijze van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. De leerstoel DS werkt onderzoeksmatig samen met stichting Arduin.

 • 16 juni 2016 - Medezeggenschap van bewoners met LVB in de gemeente

  Thema van deze lezing is participatie & inbreng van mensen met een verstandelijke beperking op gemeentelijk en wijk niveau. De gastlezers zijn de winnaars van de Pier de Boerprijs 2015: ABRI, Prisma Amsterdam en MOVISIE  Deze drie organisaties werken aan het gezamenlijke project 'Van ontmoeting en dialoog naar medezeggenschap en participatie'.

 • 29 september 2016 - Disability Studies & seksualiteit

  Jacqueline Kool (kennismanager DSiN en schrijfster van het boek "Eros in de kreukels") & Marie-Sol Reindl (onderzoeker DSiN) geven een presentatie over de betekenis van seksualiteit en erotiek vanuit het perspectief van mensen met een beperking. Ze gaan o.a. in op de vragen: Wat is de gangbare beeldvorming rond lichamen, beperking en seksualiteit? Hoe krijgt het vorm in het leven van mensen en wat is de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van seksuele dienstverlening aan mensen met beperkingen?

 • 16 november 2016 - Family Quality of Life

  Alice Schippers (directeur DSiN) geeft een korte inleiding over het begrip Familiy Quality of Life binnen het vakgebied DS. Onderzoekers Femke Boelsma en Irene Caubo–Damen vertellen over hun promotieonderzoeken, waarbij de thema's 'familie dynamieken' en 'families met NF1' centraal staan. Ook gaan ze kort in op de bevindingen.

Alle lezingen worden gehouden van 11.30 - 13.30 uur.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden: via de agenda op deze website

Algemene informatie over de DS bij de lunch lezingen

Eerdere bijeenkomsten DS bij de lunch

 

BijlageGrootte
PDF icon ds_bij_de_lunch_lezingen_2016.pdf94.53 KB