Meedoen en Meetellen: wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking?

Praktische aanbevelingen & Trainingsmodules

Wat betekent meedoen voor jezelf? Hoe ziet jouw eigen bekende wereld eruit? Hoe is het om op een onbekende plek te zijn? Wanneer voel je je ergens welkom? Wat kunnen anderen daarvoor doen? Wat kun je daar zelf voor doen?

Deze en andere vragen worden gesteld in de praktische aanbevelingen en de trainingsmodules die zijn ontwikkeld op basis van het onderzoek Meedoen en Meetellen. Dit onderzoek werd van 2010 tot 2012 uitgevoerd vanuit de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. In het onderzoek stonden de ervaringen rondom meedoen in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking centraal. De onderzoeksvraag was in hoeverre hun ervaringen en behoeften overeenkomen met de doelstellingen vanuit de overheid en de zorg om mensen met een verstandelijke beperking meer te laten meedoen in de samenleving.

Uit het onderzoek komt naar voren dat beleidsmakers en professionals vaak hun eigen idealen van 'meedoen in de samenleving' leidend te laten zijn in beleid en praktijk. Vaak wordt vergeten dat meedoen voor iedereen iets anders betekent, zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij de ander wordt vooral datgene opgemerkt dat gezien en gehoord wil worden en dat past bij het eigen ideaal. De reguliere samenleving blijkt voor veel mensen met een verstandelijke beperking een plek te zijn waar zij zich niet welkom voelen, waar zij vooral merken dat ze er niet bij horen. Toch zijn mensen met een verstandelijke beperking, met de invoering van de Wmo en de decentralisatie van de Awbz, steeds meer aangewezen op de reguliere samenleving. Des te urgenter is de vraag wat iemand nodig heeft om meer mee te doen in die reguliere samenleving.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er twee brochures verschenen voor professionals, beleidsmakers en managers uit gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties: praktische aanbevelingen en trainingsmodules. Het doel van de praktische aanbevelingen is om de lezers aan te zetten kritisch naar het eigen handelen te kijken. In de trainingsmodules wordt beschreven hoe professionals en beleidsmakers ondersteund kunnen worden om de benodigde attitude en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om mensen met een verstandelijke beperking (meer) mee te laten doen in de samenleving.

De praktische aanbevelingen en de trainingsmodules zijn te vinden op de website van het onderzoek: www.meedoenenmeetellen.nl