IASSIDD Press release

                [Nederlands versie volgende pagina]

Place: Amsterdam                                                                                      

Date: 24 June 2021

Contact: dr Sofie Sergeant (+31 (0)619689310; sofie.sergeant@disabilitystudies.nl; Twitter: @SergeantSofie

 

Researchers, carers, and people with intellectual and developmental disabilities meet and debate in huge Amsterdam-based event, 5-8 July

 

The COVID-19 pandemic has laid bare problems that have long affected people with intellectual and developmental disabilities, such as those with Down syndrome or autism: poor health care, lack of access, being “written off” by society, and early death. From 5-8 July, over 800 prominent researchers from across Europe and the world will meet to discuss the latest research on topics ranging from the huge impact of COVID-19 on these populations to everyday issues like education, work and family relationships. They will be joined in presentations, discussions and debates by parents, carers, policymakers and disabled people themselves.

This Amsterdam-based online conference of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disability (IASSIDD), for which local arrangement have been made by Dutch NGO Disability Studies in Nederland, isn’t avoiding the tough issues. “We live in a society that stigmatises and discriminates against disabled people, based on the wrong assumption that disability impacts quality of life (only) negatively,” explains Prof. dr. Alice Schippers of DSIN. “In several keynote debates we will redress these wrongs. Fiona Kumari Campbell will speak about ableism, the construct that underlies prejudice and discrimination, which historically led to eugenic measuresToday, prevention or ending of disabled lives is still happening. We need to value diversity in designing a “New Normal” in which nobody will be left behind, and in which the rights and privileges of one group will not impede those of another.”

“The congress brings together scientists, experts by experience, professionals and people with multiple identities,” adds dr Sofie Sergeant, also of DSIN. “We want to connect knowledge, experience and people and we do everything we can to make our conference as accessible as possible. We hereby appeal to all speakers to use accessible language, use clear presentations, use subtitles and explain visuals. The conference is in English, but we try to organize some workshops and presentations in such a way that Dutch-speaking experts by experience can also participate thanks to collaboration with presenters and their whisper interpreters.”

The ideas and practices being discussed at IASSIDD are of interest to anyone who works in fields like healthcare, care, disability support, education or family support—as well as to families and individuals who have a personal connection to individuals with intellectual and developmental disabilities. Please contact us for more information, and to arrange interviews with IASSIDD staff or presenters. The full conference programme is now available online: https://www.iassidd2021.com/programme/programme-at-a-glance

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Plaats: Amsterdam

Datum: 24 juni 2021

Contact: dr Sofie Sergeant (+31 (0)619689310; sofie.sergeant@disabilitystudies.nl; Twitter: @SergeantSofie

 

Onderzoekers, zorgverleners, en mensen met verstandelijke beperkingen ontmoeten en debatteren in groots evenement te Amsterdam, 5-8 juli

De COVID-19 pandemie heeft problemen blootgelegd die al sinds lange tijd impact hebben gehad op mensen met verstandelijke beperkingen zoals Down Syndroom of autisme: slechte gezondheidszorg, gebrek aan toegankelijkheid, het aan de kant gezet worden door de maatschappij, en vroegtijdig overlijden. Van 5-8 juli komen meer dan 800 prominente onderzoekers van over de hele wereld bij elkaar om de laatste ontwikkelingen in onderzoek te bespreken - van de enorme impact van COVID-19 tot alledaagse zaken zoals educatie, werk en familierelaties. Zij worden bij hun presentaties, discussies en debatten vergezeld door ouders, zorgverleners, beleidsmakers en mensen met verstandelijke beperkingen zelf.

Dit Amsterdamse online congres van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), waarvoor de lokale organisatie is uitgevoerd door de Nederlandse NGO Disability Studies in Nederland (DSIN), in samenwerking met Amsterdam UMC Conferences & Events, gaat lastige vraagstukken niet uit de weg.

“We leven in een maatschappij waar mensen met beperkingen gediscrimineerd worden op basis van de verkeerde aanname dat een beperking de kwaliteit van het leven (alleen maar) negatief beïnvloedt. In verscheidene keynote debatten zullen we dit soort aannames aankaarten,” aldus  DSIN voorzitter prof. Dr Alice Schippers. “Prof. Fiona Kumari Campbell zal bijvoorbeeld spreken over het aandeel dat validisme – discriminatie op basis van een beperking – historisch heeft gehad op eugenetische maatregelen. Ook nu komt preventie of het beëindigen van leven met een beperking nog steeds voor. Diversiteit moet gewaardeerd worden bij het ontwerpen van een ‘nieuw normaal’ waarin niemand achtergelaten wordt, en waarin we ons niet laten leiden door vooroordelen.”

“Het congres brengt wetenschappers, ervaringsdeskundigen, professionals en mensen met meerdere identiteiten samen,” zegt dr Sofie Sergeant, ook van DSIN. “We willen kennis, ervaring en mensen met elkaar verbinden en doen alles wat we kunnen om ons congres zo toegankelijk mogelijk te maken. Hierbij roepen we alle sprekers op om toegankelijke taal te gebruiken, heldere presentaties en ondertiteling te gebruiken, en visueel materiaal te omschrijven. Het congres is Engelstalig, maar we proberen een aantal workshops en presentaties op zo’n manier te organiseren dat Nederlandstalige ervaringsdeskundigen ook kunnen deelnemen met dank aan samenwerking met sprekers en fluistertolken.”

De ideeën en praktijken die tijdens IASSIDD worden bediscussieerd zijn van belang voor iedereen die in velden werkt als gezondheidszorg, mantelzorg, educatie en ondersteuning, alsook voor families en individuen die persoonlijke connecties hebben met mensen met verstandelijke beperkingen. Neem contact met ons op voor meer informatie en om interviews met IASSIDD medewerkers of sprekers te organiseren. Het volledige congresprogramma is nu online beschikbaar:  https://www.iassidd2021.com/programme/programme-at-a-glance

 

BijlageGrootte
PDF icon iassidd_press_release_24062021.pdf177.9 KB