'Gentle Teaching' erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie

Utrecht, 1 februari 2016Mensen met een verstandelijke beperking kunnen beter omgaan met stress als zij een onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelatie hebben met hun begeleider. Dat is het uitgangspunt van Gentle Teaching. Deze interventie is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Ieder mens wil zich graag verbonden voelen met andere mensen. Het zorgt ervoor dat we ons veilig en gewaardeerd voelen en gesteund in moeilijke momenten. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Gentle Teaching is een manier van opvoeden of begeleiden waarin zo’n wederkerige en onvoorwaardelijke relatie ontstaat, ook bij mensen bij wie dat niet altijd vanzelfsprekend is.

Meer rust bij hoge stress

Door de hechte, wederkerige relatie kan een begeleider iemand ook bij hoge stress op een warme en geweldloze manier begeleiden en tot rust te brengen. De interventie richt zich dan ook niet alleen op de persoon met een beperking, maar ook op de begeleider en de manier waarop deze omgaat met de gevoelens die de persoon bij hem oproept.

Aandacht voor het hele systeem

De erkenningscommissie vindt het lovenswaardig dat Gentle Teaching ook in complexe situaties aandacht heeft voor het hele systeem. Ook vindt zij het krachtig dat er één-op-één oplossingen ontwikkeld worden die passen bij de personen en de situatie.

Databank erkende interventies gehandicaptenzorg

De databank geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies online toegankelijk (http://www.vilans.nl/databank-interventies.html). Bovendien worden ze opgenomen in Zorginzicht.nl van Zorginstituut Nederland.

Vilans is partner van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Meer informatie

Meer informatie over het erkenningstraject en Gentle Teaching op:

www.vilans.nl/databank-interventies.html
www.gentleteaching.nl  

BijlageGrootte
PDF icon persbericht_gentle_teaching.pdf211.23 KB