Family Quality of Life onderzoek

Het VU medisch centrum start in 2015 een onderzoek naar de kwaliteit van leven van gezinnen, waarvan één (of meer) van de kinderen een verstandelijke beperking heeft. Als een kind een verstandelijke beperking heeft, dan heeft dat gevolgen voor het hele gezin. Wij willen onderzoeken wat belangrijk is voor gezinnen om een goede kwaliteit van leven te ervaren en hoe de onderlinge gezinsleden elkaar in het dagelijks leven hierbij ondersteunen of beïnvloeden. De leerstoel Disability Studies werkt mee aan dit meerjarig onderzoek.