Ervaringsdeskundigheid met andere ogen

Leendert van de Merbel, zelf blind, doet promotie-onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid. Met name wordt nagegaan welke betekenis belanghebbenden aan inzet van ervaringsdeskundigheid geven. Eerst wordt dit onderzocht met betrekking tot inzet van ervaringsdeskundigheid door blinden en slechtzienden, daarna vindt het onderzoek plaats met een cross-disability perspectief en gaandeweg het onderzoek gaat de onderzoeker na wat hij zelf zoal tegenkomt aan disability met betrekking tot het promotieonderzoek.

Meer informatie