Ebb pilot project, een app met een missie

In een afrondende online sessie 'doorontwikkeling en impact' voor de projectmedewerkers aan de Challenge Technologie voor Inclusie, presenteerden Sofie Sergeant van Disability Studies in Nederland en René Krewinkel op 25 mei de bevindingen van het pilotproject Ebb. De app is ontwikkeld in co-creatie met werknemers en begeleiders van Werkbedrijf WerkSaam West-Friesland, met steun van UWV.  Werknemers die het moeilijk vinden om zich verbaal te uiten, kunnen met gebruik van deze app op het werk communiceren en gesprekken voeren door het laten zien van beeldmateriaal. Behalve dat de Ebb werkt in het op gang brengen/houden van dialoog, is tijdens het project gebleken dat het op de werkvloer ook als thermometer voor communicatiecultuur kan functioneren. Het brengt o.a. reflectie op gang: wat is goede begeleiding?