Ebb, één van de winnaars Challenge Technologie voor Inclusie

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft vorig jaar werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners opgeroepen een voorstel in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV. De CTI wil met de pilots laten zien wat het betekent om technologie op de werkvloer in te zetten. Een van de winnaars is leerwerkbedrijf Werksaam. ZIj heeft i.s.m. DSiN een voorstel ingediend om de bestaande Ebb van DSIN als pilot te testen en toe te passen binnen hun leerwerkbedrijf. In deze pilot wordt de app Ebb toegepast door medewerkers van het Leerwerkbedrijf Werksaam die werken bij Verpakken, Catering, Schoonmaak, Post/Repro, Naaiatelier en de Buitenruimteservice. Werksaam verwacht dat rond de 50 personen in aanmerking komen om in de pilot deze app te testen

Ebb is ontwikkeld voor mensen die baat hebben bij ondersteuning van de dialoog met beeldmateriaal, om aan de hand van beelden het makkelijker te maken om met andere mensen over wat voor hen belangrijk is te praten.De app is een idee van Sofie Sergeant, onderwijscoördinator Disability Studies en is ontstaan uit een samenwerking van Disability Studies in Nederland en Studio Krijst van René Krewinkel.