Dutch case m.b.t. UNCRPD gepresenteerd op Israelische conferentie