DSiN organiseert eerste wijkwandeling voor de Inclusieve Stad, Almere

Almere vandaag - 12 september 2013
Bewoners Stripheldenbuurt controleren wijk op toegankelijkheid
ALMERE/MICHEL VAN DEN BERGH - Bewoners van de Stripheldenbuurt en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties maakten op woensdag 11 september een rondgang door de Stripheldenbuurt. Ze keken hoe toegankelijk de wijk is voor mensen met een beperking.

De wijkschouw is een initiatief van Disability Studies in Nederland (DSiN). Deze organisatie wil de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking verbeteren. Iedereen moet kunnen meedoen, oftewel de samenleving moet ’Inclusief’ worden. In samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland en de gemeente Almere is DSiN in 2012 een meerjarig project de ’Inclusieve stad’ gestart. Dit betekent dat de stad uiteindelijk toegankelijk wordt ingericht voor alle gebruikers.

Edwin de Vos is kwartiermaker van DSiN in Almere. ,,We zijn begonnen met de Stripheldenbuurt als proeftuin. Voor deze wijk is gekozen omdat er in de Stripheldenbuurt veel woonvormen tot stand gekomen zijn via collectief particulier opdrachtgeverschap. Mensen hebben hier dus samen een woonblok gerealiseerd. Denk aan het A-Complex, een woonvorm voor mensen met schizofrenie. Verder zijn hier ook veel maatschappelijke organisaties actief. Er zijn dus veel initiatieven, maar de mensen kennen elkaars initiatief niet. Wij willen de initiatieven en organisaties in de wijk met elkaar verbinden. De successen, die in deze wijk worden geboekt, worden uitgerold over de rest van Almere Buiten en uiteindelijk over heel Almere’’, aldus De Vos.

De Vos leidde gisteren de eerste wijkwandeling in Almere, waarbij gericht wordt gekeken naar punten om de wijk te verbeteren voor mensen met een beperking. Er werd gestart in buurtcentrum de Cartoon. Het eerste obstakel dient zich al aan bij de voordeur, die dichtvalt en niet kan worden vastgezet. Lotte Werkema, projectmedewerker van DSiN, kan pas met haar scootmobiel naar buiten als twee anderen de deuren voor haar open houden.

Eenmaal buiten wijst één van de deelneemsters op de speciale schommel in het speeltuintje. Die heeft de vorm van een mand en is daardoor geschikt voor kinderen met een handicap. Een plusje. Bij de Boni-supermarkt staat een viskraam op het aflopende deel van het trottoir, waar scootmobielers gebruik van maken.

De Vos noteert de bevindingen van de groep. ,,Volgende week lopen we nog een route door een ander deel van de wijk. We verzamelen alle punten. Die bespreken we op 23 september met de buurt. Dan stellen we onze doelen en wensen vast. Uiteindelijk gaan we een buurtcommissie oprichten, die de voortgang in de gaten moet houden. Want je kunt nog zoveel signaleren, uiteindelijk moet er toch iets mee worden gedaan’’, aldus De Vos.