DS bij de borrellezing over intersectionaliteit

Afgelopen donderdag 27 juni 2019 ging de DS bij de borrellezing over intersectionaliteit in wetenschap en praktijk: 'doelgroep' is een lelijk woord. De presentaties zijn te downloaden als bijlage bij dit bericht.

Tijdens deze bijeenkomst stond het thema ‘intersectionaliteit’ centraal. Kruispuntdenken of intersectionaliteit betekent dat je verschillende vormen van onderdrukking/stigmatisering/discriminatie tegelijkertijd in ogenschouw neemt. De verschillende “assen” van onderdrukking snijden en versterken elkaar. Verschillende assen zijn bij voorbeeld discriminatie op basis van beperking, gender, seksualiteit, leeftijd, ziekte, etniciteit, klasse, en status.

Vragen die aan bod kwamen zijn onder meer: Hoe worden onze dagelijkse ervaringen beïnvloed door onze verschillende sociale identiteiten? Hoe speelt bijvoorbeeld gender, klasse, disability, leeftijd (e.d.) een rol in onze ervaringen?

De DS lezing bij de Borrel op de VU gaf een levendige discussie over doelgroep denken. 

Met dank aan de presentaties van Alice Schippers, Minne Bakker, Maaike Muntinga, Jessica Maes & ambassadeurs Arnold Boekhoff & Jess Maeijer!

foto Jess Maeijer en Arnold Boekhoff