"Disability Studies bij de lunch" lezing door Mitzi Waltz

Voor medewerkers van de VU, partners van DSiN en overige belangstellenden organiseert de leerstoel Disability Studies (ingesteld door DSIN bij het VUmc, EMGO+ instituut) op donderdag 12 juni van 11:30 – 13:30 uur een eerste lunchlezing met als thema Autism: A Social and Medical History.

Aanleiding voor deze lezingenreeks is de komst van de leerstoel Disability Studies bij het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit. Tijdens deze lezingen gaan we in op thema’s op het gebied van disability studies. Jaarlijks organiseren we vier DS bij de lunch lezingen op de VU in Amsterdam.
De Disability Studies bij de lunch lezingen zijn gebaseerd op de Amerikaanse “Brown Bag meetings” waarbij bedrijven en universiteiten tijdens een informele lunch een gastspreker uitnodigen en over een bepaald thema discussiëren.

Iedereen die geïnteresseerd is in het thema Autism: A Social and Medical History is van harte welkom. De lezingen zijn gratis toegankelijk (aanmelden is wel verplicht).

Voor deze bijeenkomst is, als gastspreker, uitgenodigd: Mitzi Waltz, associate lector in Autism Studies, Sheffield Hallam Universiteit en onderzoeker bij Disability Studies in Nederland. Zij zal haar reflectie over de sociale en medische geschiedenis van autisme met het publiek delen.
De denkbeelden die mensen hebben over een beperking of ziekte, hebben vaak een grotere invloed op het leven van mensen met een bepaalde diagnose dan de beperking of ziekte zelf. Dit is ook in het bijzonder het geval bij mensen met autisme. In haar lezing bespreekt Mitzi Waltz, schrijver van het boek Autism: A Social and Medical History, de impact van sociale opvattingen en ideeën over methodieken, onderwijs en zorg voor autistische kinderen en volwassenen.
Prof. dr. Geert van Hove is de moderator en initiator van de “Disability Studies bij de lunch” lezingen. In december 2013 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies. Hij voert deze functie uit binnen het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit. Tevens is Geert van Hove sinds 1993 verbonden aan de Universiteit van Gent als hoogleraar Disability Studies en Inclusief Onderwijs, vakgroep Orthopedagogiek. Als hoogleraar aan de Universiteit van Gent is Van Hove nauw betrokken bij families met kinderen met een beperking die kiezen voor inclusief onderwijs en zet hij zich in voor de internationale empowerment beweging “Our New Future”. Samen met een groep collega wetenschappers onderzoekt Van Hove de balans tussen praktijk en wetenschap binnen het vakgebied Disability Studies.
Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en de Vrije Universiteit werken met de instelling van de leerstoel samen aan het thema ‘disability’ als maatschappelijk verschijnsel, waarin onderwerpen als participatie, ervaringsdeskundigheid en kwaliteit van bestaan centraal zullen staan. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de leerstoel om het vakgebied Disability Studies in Nederland te initiëren en samenwerking te creëren in onderwijs en onderzoek tussen onderzoeksgroepen bij de VU/VUmc en daarbuiten. De bijzondere Leerstoel is mede tot stand gekomen in partnerschap met het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, NSGK, MEE Nederland en Stichting SPZ
Programma

  • 11:30 uur     aanvang met koffie, thee & broodjes
  • 12:00 uur     opening door Geert van Hove
  • 12:15 uur     lezing Mitzi Waltz
  • 13:00 uur     discussie & afsluiting om 13:30 uur

Locatie: Aurorazaal, Hoofdgebouw VU, begane grond, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Routebeschrijving: Vanaf de hoofdingang, in het hoofdgebouw loopt u rechtsaf voor de koffiecorner Rendez Vu het restaurant in. Vervolgens slaat u meteen linksaf en staat dan voor de ingang van de Aurorazaal
Contactpersoon & aanmelden deelname: Irene van Helden, emailadres: irene.vanhelden@disabilitystudies.nl, telefoonnummer: 06-47410429
*Vanwege de komst van de buitenlandse gastspreker Mitzi Waltz zal de voertaal Engels zijn.