Deelname Alice aan Joint Research Forum

Alice Schippers nam deel aan het Joint Research Forum 'Community Planning and Inclusive Services – Perspectives for European Research Activities'. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Centre for Planning and Evaluation of Social Services (ZPE) van de Universität Siegen en de European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD). Hierdoor is het netwerk van DSiN verder versterkt.

Tijdens de bijeenkomst discussieerden de deelnemers over de mogelijkheid om in de toekomst een Europees onderzoeksplatform op te zetten, het 'European research platform for inclusive community planning and service development for people with disabilities'. In dit platform zouden onderzoekers, zorgaanbieders, zorggebruikers en andere stakeholders op het gebied van community planning en service development met elkaar kunnen gaan samenwerken.

Ook werd de EASPD Research Agenda in Disability Service gepresenteerd. Dit rapport geeft een overzicht van onderwerpen waar, volgens de Europese service providers, meer onderzoek naar moet gebeuren om zo de disability services te verbeteren.