De Inclusieve Stad organiseert i.s.m. MEE wijkwandelingen in Almere

Twee wijkwandelingen in de stripheldenbuurt vinden plaats op 11( aanvang 09:30 uur)  en 17 september ( aanvang 10:15 uur). Buurtbewoners die aan één van de twee wandelingen willen deelnemen kunnen zich nu inschrijven.
Tijdens de wandeling kijken bewoners naar de toegankelijkheid van de wijk: wat zijn aandachtspunten, wat zijn mooie inclusieve initiatieven en waar kunnen we aan werken?

De wijkwandelingen beslaan beiden een deel van de stripheldenbuurt. Woensdag 11 september vertrekken we om 09:30  en wandelen we door het zuid-westelijke deel (ten westen van de Boni supermarkt). Dinsdag 17 september  is de aanvangstijd om 10:15 uur en wandelen we door het zuid-oostelijke (ten oosten van de Boni) deel van de buurt. We vertrekken vanuit wijkcentrum De Cartoon. Later worden data van wandelingen door andere delen van de wijk bekend.

De bijeenkomst is onderdeel van het project “De inclusieve stad Almere” die als doel heeft de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking te verbeteren. We stellen het op prijs als u tezamen met bewoners met en zonder beperking mee denkt en werkt aan de Inclusieve Stad.

Aanmelden bij Lotte Werkema, Irene van Helden en Edwin de Vos emailadres: inclusievestad@disabilitystudies.nl. Graag vermelden welke wandeling de voorkeur heeft. Zie voor meer informatie en het programma: www.disabilitystudies.nl/inclusieve-stad en www.de-stripheldenbuurt.nl/