Data scholingsprogramma UWV-SMZ bekend

DSiN verzorgt een na- en bijscholingsprogramma voor de professionals van UWV-SMZ. Doel van dit scholingsprogramma is om bij te dragen aan bevordering van een volwaardige participatie van mensen met een beperking.

Het programma van 2015 bestaat uit een serie van vier workshops waarbij het thema arbeidsparticipatie vanuit een Disability Studies (DS) invalshoek wordt belicht.

De planning voor de bijeenkomsten in 2015 is nu bekend! Sommige bijeenkomsten zijn alleen op uitnodiging.
Kijk in de agenda op de website voor de details per bijeenkomst!
 

 • 19 maart 2015 - Arbeidsparticipatie: de rol van de samenleving
  Door Wim van Brakel en Beatriz Miranda
  Voertaal: gedeeltelijk Engels

  Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de invloed van de samenleving/community op participatie aan de hand van het SARI (Stigma Assessment and Reduction of Impact) project in Indonesië. Thema’s zijn o.a. stigmareductie en sociaal-economische interventie (het verstrekken van microcredieten en workshops) voor mensen met een beperking.

 • 28 mei 2015 - Arbeidsparticipatie: de rol van het individu
  Door Mieke Cardol en Sander Hilberink, indien mogelijk i.s.m. deelnemer van UWV

  Tijdens deze bijeenkomst staat de rol van het individu en diens ‘eigen regie’ centraal. Belangrijke vragen die aan bod komen zijn in hoeverre er sprake is van eigen regie en hoe UWV hierbij zou kunnen faciliteren.

 • 1 oktober 2015 - Arbeidsparticipatie tegen (w)elke prijs?
  Door Lineke van Hal en Jacqueline Maschino

  Tijdens deze bijeenkomst worden verbanden gelegd tussen de verschillende partijen die een rol spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen. De vragen als wat “kost” het iemand met een beperking om aan het werk te blijven? Hoe verhoud je je tot de werkgever en hoe kan UWV ondersteunen om te voorkomen dat mensen langdurig thuis komen te zitten staan daarbij centraal.

 • 4 februari 2016 - Arbeidsparticipatie: de rol van de professional
  Door Henny Mulders en Minne Bakker

  Tijdens deze bijeenkomst zal in worden gegaan op het belang van de professional voor arbeidsparticipatie. Dit zal belicht worden aan de hand van het onderzoek naar de herinrichting naar werkprocessen; waar liggen mogelijkheden van professionals en waar liggen de grenzen? Ook de rol van UWV zal hierbij besproken worden.

BijlageGrootte
PDF icon scholingsprogramma_2015.pdf71.28 KB