Congresverslag DSiN conference 2013 door Coleta Platenkamp

De sfeer was goed gedurende de drie dagen (31 October-2 November 2013) waarop de tweede internationale conferentie over Disability Studies te Amsterdam plaatsvond. Het thema van deze conferentie was ‘The Art of Belonging’ en de organisatie lag bij Disability Studies Nederland en de VU University Amsterdam.
Er was een internationaal gemengd gezelschap van sprekers en bezoekers waarbinnen diversiteit sowieso al vertegenwoordigd was: wetenschappers, kunstenaars, verschillende verstandelijke dan wel lichamelijk gehandicapte burgers waren vertegenwoordigd. Ook brachten verschillende nationaliteiten brachten allen verschillende studies en vormen van ‘the Art of Belonging’ naar voren en belichtten er verschillende aspecten van.
Zo werd onder andere gekeken naar (on) mogelijkheden, belemmeringen en juiste omstandigheden. Daarbij werd benadrukt dat dat ook te maken heeft met omgeving en eigen kwaliteiten die in wisselwerking met elkaar bepalen wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Binnen de workshops en alle andere delen van het programma kwamen deze inzichten in verschillende vormen en hoedanigheden terug. De veelheid aan informatie die daarbij naar voren werd gebracht in workshops zijn binnenkort terug te vinden op de website van Disability Studies Nederland http://disabilitystudies.nl/disability-studies-international-conference-... .
Omdat ik beperkt aanwezig kan zijn wegens belasting, heb ik van het rijke programma slechts delen kunnen volgen. ( zie ook: http://disabilitystudies.nl/sites/20150909.disabilitystudies.nl/files/be... _studies-3.pdf ). Ik zal dan ook met interesse de verslagen en powerpoint presentaties afwachten.
Er waren zoveel mooie grotere en kleinere studies, initiatieven en onderzoeken die lieten zien dat er nog een wereld te verbeteren valt met wat via Disability Studies getoond en benadrukt wordt. Een paar voorbeelden uit de vele presentaties van studies en andere ‘Arts of Belonging ‘ die er gedurende deze drie dagen te vinden waren zijn:
-Jongeren met autisme tonen de wereld die zij ervaren als ze op school zitten via een film ‘Autism and the art of communication’. Deze film hebben ze zelf gemaakt en in elkaar gezet onder begeleiding van Jacqueline Kelleher, MA, Ph.D. Assistant Professor, en moeder van twee van de jongeren met wie ze de film hebben gemaakt. De beelden blijven je bij.
-De Britse Josh McDonagh die vanaf zijn geboorte spastisch is toonde hoe omgevingsfactoren, de manier waarop de organisatie van ‘child-based health services to adult services’ niet op hem aangepast waren, zijn leven als student moeilijker maakten omdat hij bijvoorbeeld voor verschillende zorg die hij nodig heeft uren moet reizen. Onbegrijpelijk dat er dergelijke barrières blijven bestaan.

-De presentatie van Femke Bannink van de universiteit van Gent, met een video waarin getoond werd hoeveel barrières er zijn als je als kind opgroeit met Spina Bifida in Uganda. Het maakt weer eens duidelijk hoezeer de plek waar je geboren wordt, kan bepalen.
-Zelf heb ik een presentatie gehouden over diversiteit binnen de kunst van het erbij horen en kansen van slagen. Daarbij heb ik ervaringsverhalen laten spreken, ervaringsverhalen centraal gezet, initiatieven van burgers met makke naar voren gehaald (zowel via youtube filmpjes als in boekvorm) die dit illustreerden.
- Bij de posterpresentaties waren verschillende initiatieven te zien waaronder die van een onderwijsprogramma van de Hogeschool Utrecht over disabling barriers in The Netherlands. Zij maken onder andere gebruik van ervaringsverhalen van patiënten/cliënten van de gezondheidszorg.
Er waren zo vele presentaties in verschillende vormen gebracht met vernieuwende ideeën en kritische geluiden, zoals de presentatie over de I. supporter (http://perspectief.org/iSupporter ) , de VeranderKizt (http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/Ze ggenschap/120911_De%20VeranderKIZT.pdf), alzheimer en ‘clownsight’, wat valt onder ‘agency’ en hoe wordt het ingezet door beleidsmakers. En dan ben ik maar beperkt aanwezig geweest. Ik heb dan ook de indruk veel gemist te hebben.
Tenslotte werd aan het eind de conferentie afgesloten met o.a. dansuitvoering van Alex Naber en een afsluitend verhaal van staatsecretaris Jetta Kleinsma.
Tineke Abma maakte bekend dat de Belgische Geert van Hove bijzonder hoogleraar Disability Studies zal worden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, afdeling Metamedica en Geert ten Hove zelf lichtte toe wat zijn plannen zijn met die leerstoel. Een inspirerende conferentie met vele mooie initiatieven die het verdienen te slagen.
Ik ging ‘vol’ en gevoed terug naar huis, was blij dat ik deze dagen heb meegemaakt.