Canon Gehandicaptenzorg online

Op 10 oktober 2012 werd de Canon Gehandicaptenzorg / Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking officieel gelanceerd. Initiatiefnemer voor deze canon is Teun Post, GGZ psycholoog bij Philadelphia. 
De Canon Gehandicaptenzorg gaat over de geschiedenis van de zorg voor en steun aan mensen met verstandelijke beperkingen. Het is dus geen breed overzicht van de geschiedenis van de zorg voor mensen met beperkingen en handicaps in het algemeen. Aan de canon is meegewerkt door auteurs met gespecialiseerde kennis uit het veld, de journalistiek en de wetenschap.

Canon Gehandicaptenzorg.