Blog: Mind the gap

Marian de Groot, directeur van het Expertisecentrum handicap + studie, blogt: 'Mind the gap: aandacht voor de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor hoger opgeleide jongeren met een beperking'.

De Groot: 'Conclusie is dat de onderwijsinstellingen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van studenten met een beperking vaak niet waarmaken.' Een andere conclusie is dat 'passende begeleiding voor deze jongeren noodzakelijk is tijdens de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt. In deze belangrijke transitiefase (het laatste studiejaar en het eerste jaar na diplomering) gaat het om het vinden van een stage, het afstuderen, het zoeken naar werk, het solliciteren, het starten met werken en het behouden van je baan. Dit vraagt om onderkennen van de problematiek en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling tussen ministeries, onderwijsinstellingen en gemeenten.'

De Groot pleit dan ook voor landelijke en regionale afspraken over meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers om te voorkomen dat hoger opgeleide jongeren met een beperking werkloos worden en/of blijven.

Lees de hele blog