Bijeenkomst Onderzoekersplatform 12 april 2018

Programma:

10:30 - 12:00 uur: Jaap Olthof en Alma Akkerman

Jaap Olthof is docent aan de Hanzehogeschool en werkt aan een promotieonderzoek over inclusief burgerschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoofdvraag van zijn onderzoek is: Hoe ervaren mensen met een LVB inclusie en op welke wijze dragen (formele en informele) relaties en beleid bij aan insluiting in Nederland en Noorwegen. Het is een etnografisch onderzoek met participerende observaties.

Alma reflecteert vanuit haar onderzoek en ervaring op de presentatie van Jaap, waarna het woord is aan ons allen.  

12:00 - 12:30 uur: lunch

12:30 - 13:30 uur: drie korte presentaties door Leendert van de Merbel, Gustaaf Bos en Jeroen Knevel

1. Leendert van de Merbel over zijn promotieonderzoek

Leendert van de Merbel praat ons graag bij over zijn promotieonderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ruimste zin van het woord in Vlaanderen en Nederland. 

2. Gustaaf Bos over zijn onderzoek

Gustaaf Bos vertelt over  1. (op z'n Vlaams) het 'pilootproject' het vergroten van ontmoetingsruimte rondom mensen die het meest in de marge verkeren - mensen met ernstige beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag; 2. een (ZON-MW)voorstel voor een onderzoek naar nieuwe perspectieven op de zorg voor mensen met ernstige beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag door de inzet van buitenstaanders. 

3. Jeroen Knevel over het Europese project 'Inclusive Campus Life'

Jeroen Knevel kondigt het Europese project 'Inclusive Campus Life' (IC Life) aan.

Het project loopt inmiddels ruim een jaar en loopt nog tot eind 2019. Het gaat o.m. over inclusief ‘post-secondary’ onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking, het gaat ook over work placement, buddy-systemen en inclusief leven/wonen in een campuscontext.

Informatie over dit project op de website van de Hogeschool Utrecht

BijlageGrootte
PDF icon bigby_et_al._2017.pdf536.3 KB
PDF icon cobigo_et_al._2016.pdf611.94 KB