Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief

Wat is dat dan, autisme?

Deze vraag en andere worden door Karin van den Bosch gesteld in haar bijdrage aan het interdisciplinaire basisboek autisme. Heb je autisme of ben je een autist? Waar trek je de grens tussen enkele autistische trekken en een autismespectrumstoornis? Een grens die een psychiatrische diagnose rechtvaardigt. En wat is eigenlijk een psychiatrische diagnose?

De bedoeling van deze vragen is om de lezer aan het denken te zetten. Het boek richt zich met name op (aanstaande) medici en psychologen. Van den Bosch wil hen laten zien dat er meer manieren van denken zijn dan het traditionele biomedische model, waarbij ze met name het sociaal-constructivisme een plek geeft binnen het vakgebied, in dit geval onderzoek en onderwijs op het gebied van autisme. Aan studenten geneeskunde wordt geleerd te denken vanuit een biopsychosociaal kader. Van den Bosch eindigt met de opmerking dat ├ęcht toepassen hiervan betekent dat het sociale gedeelte evenveel aandacht zou moeten krijgen als het biopsycho-stuk. Verbreding van het vakgebied met een sociologische en filosofische invalshoek op autisme is nodig.

Boekbijdrage door Karin van den Bosch
In: Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek.
Hilde Geurts, Bram Sizoo & Ilse Noens (red.).
Diagnosis Uitgevers, Leusden, 2015, p. 185-190.
ISBN 978-94-91969-07-2

Kaft interdisciplinair basisboek Autismespectrumstoornis