Autism self-advocacy in the Netherlands: past, present and future

Artikel geschreven door Mitzi Waltz, Karin van den Bosch, Hannah Ebben, Lineke van Hal en Alice Schippers. Gepubliceerd in Disability & Society, 2015, vol. 30 (8), p. 1174-1191. Online te vinden via http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2015.1090954

In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van belangenbehartiging door mensen met autisme in Nederland, in de context van de geschiedenis van belangenbehartiging door mensen met andere disabilities in Nederland en andere landen.