Artikel in Kwalon 'Gebruik van multi-waarneembare mindmappen in kwalitatief onderzoek'

Leendert van de Merbel en Minne Bakker publiceerden het artikel 'Gebruik van multi-waarneembare mindmappen in kwalitatief onderzoek' in de nieuwste editie van het tijdschrift Kwalon

In dit artikel wordt stilgestaan bij een specifiek facet van kwalitatief onderzoek, te weten het organiseren van codes in een verhaallijn, vaak ook bekend als selectief coderen. Het gebruik van softwareprogramma’s wordt vaak toegepast om het coderingsproces van grote hoeveelheden data te ondersteunen. Waar weinigen zich waarschijnlijk bewust van zijn, is dat dit proces van coderen en het gebruik van ondersteunende software vaak niet of zeer beperkt toegankelijk is voor mensen met een ernstige visuele beperking. En dat terwijl ook mensen met een (ernstige) visuele beperking onderzoek doen. 

Doel van het artikel is om inzicht te geven in de ervaringen met het werken met een multi-sensory mindmap door onderzoekers met en zonder visuele beperking. Daarbij wordt ook ingegaan op specifieke kansen en uitdagingen van het werken met een multi-sensory mindmap.

Meer informatie over het onderzoek van Leendert van de Merbel: 'Ervaringsdeskundigheid met andere ogen'

Gerelateerd nieuwsbericht: 'Bijdragen van Sofie Sergeant en Leendert van de Merbel in Kwalon'