Artikel in Good Autism Practice

Het artikel "Supporting young adults on the autism spectrum towards independence: Lessons from the Netherlands" van Mitzi Waltz, Garnout Speelmans and Mieke Cardol is gepubliceerd in Good Autism Practice2016, vol. 17(2), pp. 5-15.

Hoe kunnen zorgaanbieders jongvolwassenen met autisme begeleiden richting zelfstanding wonen? Waar moet rekening mee worden gehouden? Welke factoren versterken onafhankelijkheid en een goede kwaliteit van leven en wat zijn mogelijke barrières?  Zes jonge mannen (<30 jaar) met autisme, allemaal wonend in een beschermde woonvorm van Heliomare, werden geïnterviewd. Hun opvattingen over hun huidige woonsituatie en over zelfstandig wonen en leven werden in kaart gebracht. Drie volwassenen met autisme (>30 jaar, vanuit PAS-Nederland) gaven aanvullend commentaar.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool Rotterdam met medewerking van Heliomare. Het onderzoek vond plaats vanuit de Academische Werkplaats Autisme 'Samen Doen', werkgroep Wonen. Ervaringsdeskundigen vanuit PAS-Nederland leverden een belangrijke bijdrage aan het onderzoek.