Almere en Geldermalsen koploper uitvoering VN-verdrag

Zowel Geldermalsen als Almere zijn door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geselecteerd als koploper in het Koplopersprogramma implementatie VN-Verdrag Handicap. Koplopers zijn gemeenten die voorop lopen bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Met het koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.