UWV Incompany workshop: Over het huidige wettelijke kader en hoe dit uitnodigt tot out-of-the-box denken

donderdag, 6 februari, 2020 - 14:30 - 17:00

LET OP LOCATIEWIJZIGING! - UWV KANTOOR - Delflandlaan 3-5 , 1062 EA Amsterdam ( i.p.v. UWV kantoor Utrecht) 
 

Direct aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor de DSiN-UWV Incompany Workshop op 6 februari 2020 om 14.30 uur te Amsterdam met het volgende thema:

'Over het huidige wettelijk kader en hoe dit uitnodigt tot out-of-the-box denken'.

Inspireren tot verbetering, dat is het thema dat in 2020 centraal staat bij de scholingsbijeenkomsten van DSiN. Tijdens deze eerste bijeenkomst van 2020 doen we dat door eerst aandacht te besteden aan een aantal relevante wettelijke kaders waar in het kader van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking rekening mee gehouden dient te worden. Er wordt kritisch gereflecteerd op de positieve en negatieve prikkels die uitgaan van die wetten en regels. Vervolgens wordt er aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld ingegaan op hoe wettelijke kaders kunnen uitwerken in de praktijk. De manier waarop o.a. die financiële stromen geregeld zijn hebben impact op de mogelijkheden voor volwaardige arbeidsparticipatie. In het praktijkvoorbeeld wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de ruimte die er is om (binnen of soms buiten) de wettelijke kaders out-of-the-box te denken en werken. Dit wordt een inspirerende middag die zal aanzetten om na te denken over eigen handelen en mogelijkheden.

Tot slot, Marianne Dijkshoorn werkt al jaren voor DSiN als heel betrokken organisator achter de schermen van het UWV Scholingsprogramma. Per 1 januari gaat zij starten met een nieuwe baan. We ronden deze bijeenkomst dan ook af met een warm afscheid, een dankwoord met succeswensen in de nieuwe job en een borrel met alle aanwezigen.

Mocht de bijeenkomst ook interessant zijn voor een collega, dan kunt u gerust deze uitnodiging doorsturen.

Wij kijken uit naar uw komst.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst wordt u geacht de film 'Normaal Doen' (YouTube) van Stichting Phusis te hebben bekeken. Deze film wordt tijdens de bijeenkomst als bekend verondersteld, waar in de presentatie van Stichting Phusis rekening mee wordt gehouden. 

Leerdoelen

Het doel van deze bijeenkomst is om vanuit een praktijkvoorbeeld kritisch na te denken over de (wettelijke) kaders waar we ons toe te verhouden hebben en hoe hier, binnen het eigen werk, mogelijkheden liggen om out-of-the-box te denken.

Na deelname kan men:

 • Een aantal relevante wettelijke kaders herkennen.
 • Concrete voorbeelden noemen hoe wettelijke kaders een rol spelen in eigen werkzaamheden.
 • Concrete voorbeelden noemen van hoe, binnen de wettelijke kaders, out-of-the-box gedacht kan worden.

Programma

14:30 - 15:00 uur Inloop met koffie/thee
15:00 - 15:10 Opening door dagvoorzitter Margriet van Kampenhout
15:10 - 15:40 Lezing met prof. dr. Willemijn Roozendaal
15:40 - 16:10 Lezing Stichting Phusis
16:10 - 16:25 Interactief gedeelte onder leiding van Margriet van Kampenhout
16:25 - 16:30 Afronding door dagvoorzitter en afscheid Marianne Dijkshoorn
16:30 - 17:15 Afsluiting met een hapje en een drankje

  Incompany workshop

  De Incompany workshop is een onderdeel van het scholingsprogramma van Disability Studies in Nederland en UWV en heeft als doel bij te dragen aan volwaardige participatie van mensen met een beperking. 

  Hoewel de bijeenkomsten ontwikkeld zijn voor medewerkers van het UWV, zijn ook deelnemers van buiten het UWV van harte welkom.

  Eerdere bijeenkomsten

  Eerdere bijeenkomsten van het scholingsprogramma UWV, met de bijbehorende verslagen en presentaties.

  Spreker(s)

  Willemijn Roozendaal werkt als hoogleraar sociaal recht en universitair hoofddocent Arbeidsrecht aan de VU in Amsterdam. Zij zal ingaan op een aantal belangrijke wettelijke uitgangspunten die een rol spelen in de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. 

  Bart de Bruin is werkzaam voor Stichting Phusis. Deze organisatie biedt zorg en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke handicap en/of gedragsproblemen. Bart is mede oprichter en directeur van de stichting Phusis. 

  Margriet van Kampenhout is dagvoorzitter tijdens deze bijeenkomst. Zij werkt als coach bij Argenta consult. Daarin coacht ze leidinggevenden en professionals op het gebied van eigen regie, helder communiceren en effectief samenwerken. Als dagvoorzitter legt ze visies naast elkaar en vertaalt ze ingenomen standpunten naar gedeelde belangen.

  foto van de locatie van de workshop

  Locatie

  UWV Werkbedrijf Amsterdam, Bedrijfsrestaurant
  Delflandlaan 3-5 , 1062 EA Amsterdam

  Openbaar vervoer: loopafstand (10 minuten) vanaf Amsterdam Station Lelylaan.
  Per auto: afslag S106 op de A10. (locatie bevindt zich naast de A10)
  Parkeren is op eigen gelegenheid.

  Toegankelijkheid

  De locatie UWV Werkbedrijf Amsterdam is rolstoeltoegankelijk. 

  Kosten

  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Open / besloten:

  Open

  Aanmelden

  Aanmelden is noodzakelijk en kan door het inschrijfformulier in te vullen.

  Let op: na een eerdere deelname dient u zich toch even te registreren. Voor UWV-medewerkers is er een bewijs van deelname beschikbaar voor de aanvraag van accreditatiepunten.

  Contact:

  Heeft u vragen of heeft u zich aangemeld, maar kunt u er onverhoopt niet bij zijn?

  Dan kunt u e-mailen met Irene van Helden: scholingsprogramma@disabilitystudies.nl