UWV Incompany workshop

donderdag, 10 juni, 2021 - 14:15 - 16:15

Direct aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor de online DSiN-UWV Incompany Workshop op 10 juni 2021 om 14.15 uur met het volgende thema: 'Disability Management - TAKE TWO'.

Op 4 februari 2021 hadden we voor onze bijeenkomst aan de deelnemers gevraagd om het artikel te lezen:  ‘Disability manager. Managementwerk om maatschappelijk te participeren’ waarin Conny Bellemakers focust op het survival- en regisseerwerk dat mensen met een beperking moeten ondernemen. Op basis van dit artikel hebben de deelnemers ons laten weten welke vragen zij graag wilden stellen aan onze toenmalige gastsprekers Gert Rebergen en Jacqueline Kool.   

Omdat we nog lang niet uitgepraat waren over het thema, hebben we besloten de komende workshop nogmaals te besteden aan dit artikel. Er liggen nog een aantal mooie onbeantwoorde vragen te wachten vanuit de workshop van 4 februari jl. en we zouden graag willen discussiëren over relevantie van het artikel in de huidige tijd (zie hiervoor de huiswerkopdracht).

Over de onbesproken vragen en de reacties die wij mogen ontvangen gaan we graag met onze twee gastsprekers in gesprek.

Mocht dit webinar ook interessant zijn voor een collega, dan kunt u gerust deze uitnodiging doorsturen.

 

Incompany workshop

De Incompany workshop is een onderdeel van het scholingsprogramma van Disability Studies in Nederland en UWV en heeft als doel bij te dragen aan volwaardige participatie van mensen met een beperking. 

Hoewel de bijeenkomsten ontwikkeld zijn voor medewerkers van het UWV, zijn ook deelnemers van buiten het UWV van harte welkom.

Eerdere bijeenkomsten

De presentaties en verslagen van eerdere bijeenkomsten van het scholingsprogramma zijn terug te vinden op de website van DSiN.

 

Spreker(s)

Sander Hilberink   startte in 2009 als senior onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Sander houdt zich bezig met burgerschap, participatie en Disability Studies. Sinds 2019 is hij lector Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed. Binnen dit lectoraat staat het ouder worden met levenslange beperkingen centraal, vanuit de perspectieven burgerschap en verschillende levensfasen. Deze perspectieven worden verbonden met ondersteuningsmogelijkheden vanuit de (langdurige) zorg

Jacqueline Kool  is werkzaam als zelfstandig adviseur, onderzoeker en auteur op het terrein van Disability studies. Thema’s in haar werk zijn o.a. participatie en beeldvorming van mensen met beperkingen. Daarnaast is zij bestuurder bij ZonMw en SeeYou Foundation.
In 2009 was zij medeoprichter van Disability Studies in Nederland, waar zij werkzaam was als kennismanager en waar zij nu ambassadeur van is. Rode draad in haar werk is het verbinden van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis.

 

Locatie

Online via Zoom.

Als u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons de link tot de Workshop met begeleidende info. Aangezien we momenteel veelal thuiswerken gaan we er gemakshalve vanuit dat iedereen dat doet. DSiN heeft de meeste kennis van Zoom en derhalve hebben we ook besloten om deze te gebruiken. U kunt deze workshop volgen met ieder gewenst apparaat (computer/Ipad/GSM) behalve uw computer op uw werkplek als u bij het UWV werkt. Ieder die zich aanmeldt voor de Workshop krijgt hiertoe heldere uitleg en ondersteuning indien nodig.

Indien de richtlijnen van het RIVM dusdanig zijn dat we weer "live" mogen afspreken zullen wij u hierover informeren. Uiteraard zal dat plaatsvinden onder de dan geldende regels!

Toegankelijkheid

 

 

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

 

Open / besloten:

Open

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan door het inschrijfformulier in te vullen.

Let op: na een eerdere deelname dient u zich toch even te registreren. Voor UWV-medewerkers is er een bewijs van deelname beschikbaar voor de aanvraag van accreditatiepunten.

 

Organisatie

 

 

Contact:

Heeft u vragen, of heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt toch niet online aansluiten? Dan kunt u e-mailen met Angela Hanse: scholingsprogramma@disabilitystudies.nl

 

Meer informatie