Symposium Participatie in de Gezondheidszorg: mag het schuren? En dan?

vrijdag, 13 november, 2015 - 10:30 - 15:30

Goede zorg kan niet zonder participatie van patiënten en cliënten. De afgelopen jaren zijn hierin veel stappen gezet. Patiënten hebben een actieve rol gekregen in onderzoek, beleid en behandeling. Maar is er ook ruimte om te leren van situaties waarin het participatie-proces niet zo gemakkelijk loopt? Als het schuurt, wat schuurt er dan? En hoe komen patiënten, hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers van schuring naar glans?  

Deze vragen staan centraal op het symposium 'Participatie in de Gezondheidszorg: mag het schuren? En dan?'.

Geert van Hove, hoogleraar Disability Studies VUmc, geeft een introductie over Zonder schuren geen glans. In de rondetafelgesprekken wordt dit verder uitgediept. Aan de hand van ervaringsverhalen gaan zorgprofessionals,  patiënten, onderzoekers en docenten in gesprek met de zaal. Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van presentator en dagvoorzitter Marc de Hond. In een theateract komen schuren en glans op een heel andere manier aan bod. Tijdens het symposium is er ook een markt met inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Het symposium is een ontmoetingsplek voor zowel vertolkers als gebruikers van ervaringsverhalen: patiënten, cliënten, studenten, zorgprofessionals, docenten, onderzoekers en beleidsmakers.

DSiN staat met een stand op de informatie- en inspiratiemarkt. Wilt u ook een stand op de informatie- en inspiratiemarkt?
Neem vóór 1 oktober contact op met Coleta Platenkamp. E-mail: coleta@patientervaringsverhalen.nl  

Wij hopen u op vrijdag 13 november te ontmoeten!

Voorlopig programma

10.30 - 11.00 uur Aankomst, inschrijving, drankje, informatiemarkt.

11.00 - 11.10 uur Welkomstwoord door de organisatoren.

11.10 - 11.20 uur Opening door dagvoorzitter Marc de Hond.  

11.20 - 11.45 uur Introductie door Geert van Hove, hoogleraar Disability Studies. 

11.45 - 12.30 uur Rondetafelgesprekken.   

12.30 - 13.30 uur Lunch en vervolg markt. 

13.30 - 15.00 uur Vervolg rondetafelgesprekken. Conclusies over schuren en glans. Verrassingstheater.  

15.00 - 15.30 uur Koffie, thee, markt. 

 

Spreker(s)

Marc de Hond is dagvoorzitter en Geert van Hove, hoogleraar Disability Studies VUmc, levert een introductie over Zonder schuren geen glans.

Locatie

De Haagse Hogeschool
Faculteit voor Gezondheid, Voeding & Sport  
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN  Den Haag.

De Haagse Hogeschool ligt op drie minuten lopen van Station Den Haag Hollands Spoor.

Zie ook: http://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-hogeschool/contact-en-bereikbaarheid/contact-en-bereikbaarheid

Open / besloten:

Open

Aanmelden

Studenten van De Haagse Hogeschool via: Jeroen van Dijk, J.W.M.Dijk@hhs.nl

Andere deelnemers via: http://www.patientervaringsverhalen.nl/symposium2015aanmeld.php  

Organisatie

Het symposium wordt georganiseerd door De Haagse Hogeschool, Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport, de Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie (lectoraat Disability Studies), Stichting CCC, Van Tilburg communicatie en Adstructie. 

Contact:

Çoleta Platenkamp
Coördinator Stichting CCC
coleta@patientervaringsverhalen.nl
www.patientervaringsverhalen.nl