Promotie Janny Beernink

vrijdag, 3 juli, 2015 - 09:45

Op vrijdag 3 juli a.s. promoveert Janny Beernink op het onderwerp "Floreren.Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen". De openbare verdediging van haar proefschrift vindt plaats om 9.45 uur, in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. De verdediging duurt een uur. Aansluitend is er een receptie.

1e promotor: prof.dr. G.A.M. Widdershoven
2e promotor: prof.dr. G. Van Hove
co-promotor: dr. D. Kal

Korte samenvatting van het promotie-onderzoek

De opkomst van de burgerschapsgedachte - de visie dat mensen die (sterk) afhankelijk zijn vanzorg óók burger zijn - leidt tot een toenemende aandacht voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking, de verbetering van hun leefsituatie en de bevordering van hun deelname aan de samenleving. In dit denken worden mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen veelal niet meegenomen. Zij verblijven grotendeels op instellingsterreinen: ze leven in groepsverband en worden als groep behandeld en benaderd. Dit houdt onder andere in dat zij over weinig privacy en over weinig persoonlijke bezittingen beschikken. Hun leefruimte is vaak sterk ingeperkt en zij hebben regelmatig met vrijheidsbeperkende maatregelen te maken.Groeimogelijkheden worden veronachtzaamd; men gelooft er niet in. Daarnaast is er weinig tolerantie vanuit de samenleving voor het anders-zijn van mensen met ernstige beperkingen of bestaat er een sterke handelingsverlegenheid. Hierdoor staat het ‘goede leven’ onder druk.

In dit proefschrift zijn direct betrokkenen geïnterviewd over hoe het leven van mensen met ernstige beperkingen kan worden verrijkt. Het onderzoek laat zien dat er veel meer mogelijk is om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Nussbaum legt in haar capability approach consequent de verantwoordelijkheid om mensen met beperkingen tot hun recht te laten komen, niet alleen bij de zorg maar ook bij de samenleving. Er dient te worden geïnvesteerd in familieparticipatie, hulp- en dienstverlening die deelname aan het leven van alledag beter mogelijk maken; een passend woningaanbod en ondersteunende voorzieningen in de samenleving, het ontwikkelen van een module ’floreren’ voor begeleiders, het geven van voorlichting aan medeburgers, het aanleren van gewoon burengedrag en het luisteren naar verhalen. Aan zowel het zorg- als het samenlevingsfront kan veel meer dat het dagelijks leven van mensen met ernstige beperkingen verrijkt.

Spreker(s)

Janny Beernink-Wissink

Locatie

Aula (hoofdgebouw)
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Open / besloten:

Open

Aanmelden

Vooraf aanmelden is niet nodig. De verdediging is openbaar toegankelijk. Iedereen is welkom.

Contact:

Janny Beernink: j.beernink@ggnet.nl