Politieke ambtsdragers met een beperking: Hoe faciliteren we de toekomst?

donderdag, 4 juli, 2019 - 10:30 - 16:30

Direct aanmelden

Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op 4 juli 2019 over het vergroten van de participatie van politieke ambtsdragers met een beperking met als thema “Hoe faciliteren we de toekomst?”.

Achtergrond

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft een onderzoek verricht naar de deelname van mensen met een beperking aan politiek en bestuur. Het enthousiasme over dit onderwerp was groot en heeft geleid tot vele mooie en interessante gesprekken. De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in een conceptrapport.  Doel van de bijeenkomst is feedback te krijgen van de meest betrokkenen op deze bevindingen en suggesties voor beleidsmaatregelen. Deze feedback kan dan worden meegenomen in de reactie van de minister van BZK aan de Tweede Kamer.

Er is een schrijftolk & NGT Tolk, ADL ondersteuning, ringleiding en extra assistentie aanwezig bij elk onderdeel van het programma.

10:30 - 11:00
 Ontvangst met koffie en thee

11:00 - 11:15           
Plenaire opening met dagvoorzitter Otwin van Dijk, burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

11:15 – 11:30           
Speech van Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van BZK

11:30 - 12:15           
Interview met Ammer Moser, beleidsmedewerker BZK, en met politieke ambtsdragers, betrokkenen bij het onderzoek

12:15 - 13:00           
Lunch

13:00 - 13:30           
Optreden Terugspeel Theater Boven Water

13:45 - 14:45           
Workshops o.l.v. gespreksleiders Margriet van Kampenhout,  Jenny Goldschmidt en Dick Houtzager 

 

Workshop 1 - Hoe maken we mensen met een beperking en hun omgeving enthousiast voor een politieke functie? (willen)

Workshop 2: Hoe komen er meer mensen met een beperking in een politieke functie? (mogen)

Workshop 3: Hoe ondersteunen we mensen met een beperking en hun omgeving in een politieke functie? (kunnen)
 

14:45 – 15:15
Pauze, koffie & thee

15:15 – 15:45
Plenaire afsluiting door dagvoorzitter Otwin van Dijk en Terugspeel Theater Boven Water

15:45 - 16:30
Netwerkborrel

Spreker(s)

 

 

 

Locatie

Theater aan het Spui
Spui 187 
2511 BN Den Haag

De locatie Theater aan het Spui is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en is in nabijheid van station Den Haag Centraal (750 meter). 

Toegankelijkheid

Voorzieningen

Tijdens de bijeenkomst is het volgende aanwezig:

- Schrijftolken

- Tolken NGT

- ADL ondersteuning

- Prikkelarme rustruimtes

- Draadloze ringleiding

- Toilet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

- Extra medewerkers en zaalwacht voor assistentie

- Lunch voor deelnemers met dieetwensen
 

 

 

Kosten

Deelname is kosteloos.

Open / besloten:

Open

Aanmelden

Vooraf aanmelden is gewenst om tijdig een inschatting te kunnen maken van de belangstelling. Aanmelden kan door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

Via dit formulier kunt u onder andere aangeven welke workshop u wilt volgen; of u eventueel voorzieningen nodig heeft om er te komen maar ook om aan de bijeenkomst en workshops te kunnen deelnemen.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties i.s.m. DSiN

Contact:

Mocht u op het inschrijfformulier nog niet aangegeven hebben of u van voorzieningen gebruik wilt maken en zou u wel van deze voorzieningen gebruik willen maken? Of heeft u iets anders nodig? Wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven op onderstaand telefoonnummer of per email?  Mocht u voorzieningen hebben aangevraagd en kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn? Ook dit vernemen wij graag!

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of wilt u zich afmelden? Neem dan contact op met Lisanne de Roos via bijeenkomst@minbzk.nl of telefoonnummer 06-15137523.