Onderzoekersbijeenkomst DS 2020-3

donderdag, 24 september, 2020 - 15:00 - 16:30

Op donderdag 24 september a.s. nodigen we jullie van harte uit voor de tweede onderzoekersbijeenkomst van dit jaar.

De onderzoekersbijeenkomst is een samenkomst georganiseerd door DSiN om alle onderzoekers en betrokkenen bij DSiN-onderzoeksprojecten bij elkaar te brengen. Deze bijeenkomst is deze keer online (via Zoom). Er zit door de corona crisis een lange tijd tussen de eerste onderzoekersbijeenkomst van 16 januari j.l. en de komende bijeenkomst. We vinden het belangrijk om deze ontmoetingen te blijven organiseren met jullie.  We willen de 24e de tijd nemen om elkaar weer te spreken en ook de ontwikkelingen die spelen bij DSiN toe te lichten.

Wat gaan we doen 24 september?

We gaan starten met een introductierondje: sommigen van jullie kennen elkaar en elkaars projecten nog niet (goed) dus we vinden het belangrijk hier tijd voor te maken. Vervolgens willen we jullie de kans geven om toe te lichten hoe en welke ervaringskennis vervlochten zit in jullie onderzoeksproject. We kunnen elkaar vragen stellen en suggesties delen. Daarna maken we tijd om elkaar op de hoogte te houden en vragen te stellen over de ontwikkelingen binnen DSiN. Mochten jullie nog agendapunten wensen toe te voegen horen we dat graag.

De bijeenkomst is in het Nederlands.

Programma

15:00 uur Introductieronde
15:20 Ervaringskennis in ieders project
16:00 Vragen over o.a. ontwikkeling UvH, AW-DS en 6th IASSIDD Europe Congress
16:20 Afronding

 

Locatie

Online meeting via Zoom (bij aanmelding ontvang je de link)

Toegankelijkheid

Een schrijftolk is aanwezig: Graag melden voor 18 september a.s. als je hier gebruik van wil maken door een mail te sturen naar angela.hanse@disabilitystudies.nl

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

Graag vooraf aanmelden door een email te sturen naar Angela Hanse: angela.hanse@disabilitystudies.nl

Bij verhindering graag eveneens doorgeven aan Angela Hanse.

Contact: