Bijeenkomst onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging

donderdag, 16 mei, 2019 - 12:30 - 16:00

Direct aanmelden

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de eerste bijeenkomst van 2019 van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging.

De bijeenkomst geeft kans aan de aangesloten platformleden om met elkaar lopend en afgerond onderzoek te delen, om elkaar te informeren en te inspireren. Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op de inzet van ervaringsdeskundigheid en op ‘andersheid’ en de gevolgen voor ontmoetingen met anderen. We starten de bijeenkomst met een gezamenlijke lunch, daarna hebben we twee interessante inleidingen:

Leendert van de Merbel zal het hebben over zijn onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Maaike Hermsen, Rianne Simons en Angela Prudon spreken over hun onderzoek naar de relatie tussen mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EVB) en ernstige gedragsproblemen en hun ondersteuners (EVB+ in beeld!). 

Gustaaf Bos bespreekt enkele bevindingen uit het project 'Nieuwe ontmoetingen in de marge'. In nauwe samenwerking met iemand met een ernstige beperking, diens moeder, woonbegeleiders, teamleider en gedragsdeskundige – vond bij Bartiméus tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 een pilot plaats waarin verkend werd hoe ‘mensen in de marge’ baat zouden kunnen hebben bij meer en gevarieerdere ontmoetingen. De vraagstelling van de pilot was: Hoe kunnen we gezamenlijk op duurzame wijze de ontmoetingsruimte van sociaal geïsoleerde of onzichtbare bewoners van residentiële zorgsettingen versterken? Gustaaf zal wat vertellen over de belangrijkste uitkomsten va de pilot, met speciale aandacht voor de motivaties, opvattingen en inzichten van de professionals ten aanzien van het werken aan meer ontmoetingsruimte. Daarnaast wil hij, gesteund door enkele relevante theoretische inzichten, wat zeggen over wat de inclusiebeweging in breder verband zou kunnen leren van de opbrengsten en bevindingen van deze pilot.

De presentaties dienen als inleiding voor verdere verdieping op het thema participatie.

Programma

12:30 - 13:00 uur Inloop met lunch
13:00 - 13:10 Inleiding door voorzitter Jacqueline Kool
13:10 - 13:40 Leendert van de Merbel over zijn lopende onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid
13:40 - 14:10 Maaike Hermsen over het onderzoeksproject EVB+
14:10 - 14:14 Gustaaf Bos over zijn onderzoeksproject naar ontmoetingen tussen mensen met en zonder ernstige verstandelijke beperkingen
14:40 - 15:30 Verbinding en discussie
15:30 - 16:00 Rondje met inbreng van aanwezigen over lopende zaken, nieuwtjes, vragen
16:00 Afronding

Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging

Het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging is een ontmoetingsplek voor onderzoekers, praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen. Het platform wil verbinden, informeren en inspireren.

Deelname aan het platform staat open voor iedereen die zich verbonden weet met de thema’s Disability Studies, Inclusie en Belonging. 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van het Onderzoekersplatform vindt plaats op 7 november 2019 van 12.30 – 16.00 uur bij de Hogeschool Utrecht. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Eerdere bijeenkomsten

De presentaties, verslagen en/of literatuur horend bij eerdere bijeenkomsten van het Onderzoekersplatform DSIB vindt u hier.

Spreker(s)

Leendert van de Merbel, buitenpromovendus aan de VU. Onderzoeksproject: Ervaringsdeskundigheid met andere ogen.

Maaike Hermsen, lector Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ze is als senior onderzoeker betrokken bij het onderzoek EVB+ in beeld!

Rianne Simons, is als junior onderzoeker vanuit Pluryn betrokken bij het onderzoek EVB+ in beeld! 

Angela Prudon is als docent-onderzoeker vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen betrokken bij het onderzoek EVB+ in beeld! 

Gustaaf Bos, wetenschappelijk onderzoeker en docent, VUmc. Gustaaf is bezig met een onderzoek dat ontmoetingen tussen mensen met en zonder een ernstige intellectuele en/of meervoudige beperkingen/gedragsproblemen faciliteert en creëert. 

Locatie

Hogeschool Utrecht
Padualaan 99
Zaal 0.011 (The Connector).
3584 CH Utrecht

De locatie is rolstoeltoegankelijk en goed bereikbaar met het OV. 

Wanneer u met de auto komt, is er vlakbij de locatie een betaald parkerenlocatie. Deze is wel vaak vol, en dan moet u buiten de slagbomen wachten tot er een plek vrijkomt.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

Aanmelden kan door het online aanmeldformulier in te vullen.

Organisatie

Minne Bakker, Sofie Sergeant en Inge Redeker

Contact:

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt toch niet bij de bijeenkomst zijn?

Dan kunt u mailen met Sofie Sergeant: sofie.sergeant@disabilitystudies.nl

Meer informatie

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform

Kennisplatform EVB+