Bijeenkomst onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging

donderdag, 20 december, 2018 - 10:30 - 14:00

Bijeenkomst van het onderzoekersplatform Disability Studies, inclusie en belonging.

Programma:

1. Karin van den Bosch en Diederik Weve over de Onderzoeksagenda Autisme

In Nederland heeft ca. 1% van de bevolking een autismespectrumstoornis (ASS) (Gezondheidsraad, 2012). Dit betreft ongeveer 160.000 mensen, waarbij er grote verschillen bestaan tussen mensen met ASS. (Inter)nationaal wordt veel onderzoek naar autisme/ ASS gedaan, maar de onderzoeksagenda wordt primair gestuurd door wetenschappers. Aan mensen met autisme en hun naasten is tot nu toe nauwelijks gevraagd waar, volgens hen, te weinig kennis over is en dus waar (meer) onderzoek naar zou moeten gebeuren. Doel van dit project is het inventariseren van de onderwerpen waar onderzoek naar moet gaan gebeuren volgens 1) (jong)volwassenen met autisme (>=16 jaar), 2) ouders van een kind met autisme (<16 jaar), en 3) wettelijk vertegenwoordigers/ bewindvoerders van mensen met autisme en een zware zorgbehoefte.

2. Suzanne Hauwert over Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Susanne Hauwert verdedigt op donderdag 13 december aan de VU haar proefschrift ‘Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen'. Alle reden om daar de 20ste nog even bij stil te staan - 'het dunnetjes over te doen', zegt zij zelf.  

3. Voortgang van het onderzoekersplatform

Tenslotte willen ondergetekenden de voortgang van het Platform bespreken. We bereiden dit punt voor met Jean Pierre Wilken en Jeroen Knevel. 

Spreker(s)

o.a. Karin van den Bosch, Diederik Weve, Susanne Hauwert, Jean Pierre Wilken, Jeroen Knevel.

Locatie

Hogeschool Utrecht
Padualaan 101
3584 CH Utrecht

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

In verband met de lunch, graag je voorgenomen aanwezigheid melden door een mail te sturen naar Doortje Kal: d.kal@kwartiermaken.nl

Organisatie

Doortje Kal, Jacqueline Kool en Gustaaf Bos

Meer informatie

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform