Bijeenkomst Onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging

donderdag, 12 oktober, 2017 - 10:30 - 14:00

Bijeenkomst van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusion & Belonging.

Jeroen Knevel voedt het programma met onderzoeksresultaten uit de proeftuinen 'Expeditie Inclusie', alsmede met zijn perspectief op ongelijkheid en gelijkwaardigheid in het streven naar een inclusieve samenleving. Hij gaat daarna in gesprek met ons, waarbij Gustaaf Bos een eerste reactie zal geven. 

Jeroen heeft 3 agendapunten:

1. Expeditie Inclusie

Toelichting: in 7 proeftuinen verspreid over Nederland hebben we in 2 jaar tijd ervaringen opgedaan en kennis vergaard over hoe 'werken aan inclusie' mogelijk is. Ik zal daarover vertellen plus over al hetgeen eruit voort is gevloeid - bv. een overzicht van ‘constraining and enabling factors’ bij het werken aan een proces richting een inclusieve samenleving, zoals gevonden in diverse studies incl. de onze. (Zie ook bijgaande publicatie in NTZ Werken aan inclusie)

2. Gelijkwaardigheid: Idealisme versus realisme

Theorieën van Gelijkwaardigheid en mechanismen die dit fnuiken (macht van een hulpverlener bv.). Ik vind dat een boeiend terrein en wil er over publiceren – na eerst nog een flinke verdieping, waarbij deze onderzoekersgroep misschien kan helpen.

3. Beschouwing en dialoog/discussie over diverse betekenisgevingen aan/interpretaties van inclusie. 

Ik heb zo een tiental definities die meer of minder van elkaar verschillen en waar dus meningsverschillen over – kunnen - bestaan. Is dat erg, of niet? Wordt ‘inclusie’ dan een holle frase, een buzzword waar iedereen mee aan de haal gaat? Hoe erg is dat?

Ik wil ook ingaan op een interessant artikel van Hans Achterhuis uit 2006 in Horstcahier 26 waarin hij betoogt dat wij (mensen) niet inclusief kunnen denken. (Zie het hoofdstuk van Hans Achterhuis in dit Horstcahier).

Gustaaf: Ik wil ingaan op de waarde van ongelijkheid, een aanzet geven om samen na te denken over de mogelijkheden die deze focus biedt. Daarbij put ik uit ervaringen in mijn vervolgonderzoek.

(Zie ook de dialoog Gustaaf -Doortje hierover zoals verschenen in Waardenwerk - deze versie omvat ook portretten van de besproken betrokkenen i.t.t. de Engelse versie uit Social Inclusion).

 

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform

Spreker(s)

Jeroen Knevel en Gustaaf Bos

Locatie

Hogeschool Utrecht
Padualaan 101, ruimte 0406 – meteen als je binnenkomt rechts.

Openbaar vervoer
Als je van Utrecht CS komt. neem je aan de Jaarbeurszijde op Platform C8 bus 12. 

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusion & Belonging.

Organisatie

Doortje Kal, Gustaaf Bos en Jacqueline Kool

Contact:

Doortje Kal: d.kal@kwartiermaken.nl