Bijeenkomst onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging

woensdag, 30 november, 2016 - 10:30 - 14:30

Besloten bijeenkomst voor deelnemers aan het onderzoekersplatform Disability Studies, inclusie en belonging.

Als agenda stellen we twee programmaonderdelen voor.

1. Stilstaan bij onze eigen drijfveren en betrokkenheid bij het werken aan inclusie. We willen dit graag doen in een interactieve werkvorm, waarbij we in drietallen uiteen gaan en inclusieve ervaringen uitwisselen. Iedereen brengt één ervaring in. Vervolgens reflecteren de drietallen op deze ervaringen, waarbij ze koppelingen met relevante theorieën maken. Tenslotte worden deze (theoretische) reflecties teruggebracht naar de groep als geheel en bespreken we in hoeverre dit leidt tot gedeelde kennis over wat inclusie behelst. 

2. Na de lunch zouden we willen verkennen of wij als onderzoekersplatform – naast de gewone bijeenkomsten – iets meer ‘productiegericht’ kunnen gaan werken. Ofwel: met wie dat wil gaan werken aan een gezamenlijk product dat bijdraagt aan (het denken over) inclusie, participatie, belonging en ontmoeting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schriftelijke publicatie of aan een cartoon, film, theaterstuk of andere wetenschappelijk-creatieve uitingen.

Misschien kunnen we medio volgend jaar zelfs een werkconferentie houden om de uitkomsten van deze verkenning verder uit te werken.

Bijgevoegd is tevens een uitnodiging van het Gezelschap Waardenwerk voor een studiemiddag over normatief onderzoek op de Universiteit voor Humanistiek op vrijdag 11 november van twee tot vijf. Het betreft een bijzondere bijeenkomst van de lectorengroep Normatieve professionalisering waarvan Doortje Kal lid is. Gustaaf Bos is op deze middag een van de vier inleiders.

Ook bijgevoegd is de dialoog over de waarde van ongelijkheid tussen Doortje Kal en Gustaaf Bos. Deze dialoog is onderdeel van het themadeel "Humanity as a Contested Concept: Relations between Disability and 'Beïng Human'" in Social Inclusion onder redactie van Paul van Trigt, Alice Schippers en Jacqueline Kool.

Locatie

Hogeschool Utrecht
Padualaan 101
3584 CH Utrecht

Bus 12 stopt voor de deur.

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

Graag van te voren aanmelden bij Doortje Kal (d.kal@kwartiermaken.nl) i.v.m. de lunch en het reserveren van een geschikte ruimte.

Organisatie

Doortje Kal, Jacqueline Kool en Gustaaf Bos