Bijeenkomst Onderzoekersplatform DS, Inclusie en Belonging

donderdag, 3 maart, 2016 - 10:30 - 13:30

Bijeenkomst van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging.

Deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de capability approach en het werk van Nussbaum. Promovenda en kwartiermaker Annica Brummel (Tandem Welzijn Nijmegen) zal een presentatie verzorgen. Zij brengt de capability approach graag in discussie met bijvoorbeeld de kwaliteit-van-bestaan-benadering van Shalock. 

De bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan het Onderzoekersplatform.

Programma 

Thema: de betekenis van de capability approach voor inclusie  

Promovenda en kwartiermaker Annica Brummel zal het thema inleiden, op de achterhand aangevuld door Janny Beernink (zoals bekend vormt de capability approach in haar proefschrift 'Floreren' het theoretisch kader).  

Met aandacht voor:

* de kernconcepten, de ontstaansgeschiedenis, de verschillen tussen Sen en Nussbaum.

* wat er is geschreven over de capability approach (CA) en disability (afgelopen maand is een special health and disability uitgekomen van journal of human development and capibilities (HDCA = Human Development & Capability Association)

* voorbeelden van het toepassen van de CA in onderzoek naar inclusie; naast voorbeelden uit de themagroep health and disability zullen Annica en Janny ook vanuit hun eigen onderzoek aangeven hoe zij CA toepassen.

* niches in CA: welke thema's zouden nog verder uitgediept kunnen worden vanuit CA perspectief?

* kritiek/kanttekeningen/grenzen; verhouding tot de kwaliteit-van-bestaan-benadering van Shalock.   

* het Vlaams Nederlands netwerk en plannen van Annica en Janny binnen dit netwerk. 

Het idee is dat deze zonder twijfel opwindende presentatie de nodige vragen en reflecties van de platformleden op zal roepen. Daar willen we dan ook ruim gelegenheid voor bieden o.l.v. Jacqueline Kool. 

Het laatste uur besteden we dan aan een brainstorm

1. over de vraag wat we als platform met de capability approach kunnen/willen. Hoe draagt de capability approach substantieel bij aan de door ons beoogde body of knowledge? En hoe verhoudt de CA zich tot andere door ons waardevol geachte theorieën, benaderingen?

2. over de invulling van de miniconferentie op 9 juni.

Spreker(s)

Annica Brummel, kwartiermaker en promovenda, Tandem Welzijn Nijmegen

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Open / besloten:

Besloten

Organisatie

Doortje Kal (www.kwartiermaken.nl), Gustaaf Bos, Jacqueline Kool (DSiN), Annica Brummel, Janny Beernink

Contact:

Doortje Kal
www.kwartiermaken.nl